2015-16. évi Országos Közfoglalkoztatási Program a BM/17385-4/2015. számú Hatósági Szerződés rendelkezései alapján

1. A közfoglalkoztatási program általános adatai:

A program megnevezése: 2015-16. évi Országos Közfoglalkoztatási Program.
A program célja: a meghatározott büntetés-végrehajtási feladatok részleges végrehajtása a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján.
A közfoglalkoztatási program a Belügyminisztérium hozzájárulásával valósul meg.
Periódus: 2015. október 15. - 2016. február 29.
A program időtartama munkanapokban: 95 nap.
Tervezett átlaglétszám: 316 fő.
Érintett terület: a büntetés-végrehajtás teljes működési területe.
Települések száma összesen: 30 település.

2. A közfoglalkoztatási program költségei:

Költségek megnevezése                                      Felhasználható összeg

Az igényelt támogatás összege:                                       178.325.918 Ft
Közfoglalkoztatási bér:                                                      130.946.480 Ft
Közfoglalkoztatási bért terhelő szociális
                                   hozzájárulási adó:                            17.678.068 Ft
Közvetlen költségek összesen:                                           28.823.038 Ft
Szervezési költségek:                                                               878.332 Ft
Saját erő:                                                                                             0 Ft
Mindösszesen:                                                                  178.325.918 Ft

3. A közfoglalkoztatási program feladatai, munkaterve

Előkészítési munkák:
Támogatási szerződés megkötése: 2015. október 15.
Tervezés: 2015. szeptember
Megvalósítási munkálatok:
 Adminisztráció: 2015. október 15. – 2016. február 29.
 Közfoglalkoztatási munkavégzés: 2015. október 15. – 2016. február 29.

4. A program során elvégzendő feladatok és szakmai indokai:

  • A meglévő fogvatartotti létesítmények – fogvatartottak által nem végezhető – karbantartási munkáinak segítése az ingatlanállomány műszaki állapotának megőrzése érdekében.
  • A fogvatartotti épületek műszaki állapotjavításának támogatása korszerű épületgépészeti rendszerek telepítésével.
  • A büntetés-végrehajtási létesítmények esztétikus megjelenését biztosító feladatokban való részvétel, homlokzatok javítása, festése.
  • Az intézetekben működő tálalókonyháknál az ételkiosztásban, a főzésre kerülő alapanyagok előkészítésében, a konyhai hulladékok szelektív kezelésében, az eszközök szakszerű tisztításában való részvétel. Célja a fogvatartotti és személyi állomány részére korszerű étkezés biztosításának elősegítése a vonatkozó intézkedések maradéktalan betartásával.
  • Az intézményeink működésének segítése az anyagbeszerzés, gépkocsivezetés, anyagszállítás biztosítása. A rendszeresített gépek, berendezések kezelése. Célja az intézményeink anyaggazdálkodásának segítése.
  • Telephelyeinken belüli gépi anyagmozgatás segítése. Célja a fizikai munka kiváltása.
  • A büntetés-végrehajtás ingatlanjainak külső takarítása, a közterület felé eső parkosított felületek gondozása, parkolók állagmegóvása.
  • A büntetés-végrehajtás kezelésében lévő beépítetlen területek gyommentesítése, a gazosodás, a fásszárú nem szükséges növényzet terjedésének megakadályozása.
  • Téli időszakban a kezelésünkben lévő járdák, utak síkosság-mentesítése, hó eltakarítása.
  • A közfoglalkoztatás kapcsán felmerült többlet adminisztrációs munkák (nyilvántartások vezetése, jelentések összeállítása), valamint előkészítési munkák végzése a program végrehajtása érdekében szükséges.