A Magyar Rendvédelmi Kar kiemelkedő tevékenységéért Halmai Tamás bv. alezredesnek, intézetünk személyügyi- és szociális osztályvezetőjének emléklapot és emlékérmet adott át.

Halmai Tamás bv. alezredes a Magyar Rendvédelmi Kar Büntetés-végrehajtási Tagozának tisztségviselőinek támogatásával kapta meg az elismerést. Az indoklás szerint kollégánk 2012-2017 közötti időszakban közösségépítő tevékenységével elősegítette a Rendvédelmi Kar munkáját.

Fotó: Gy-M-S Megyei Bv. IntézetKitüntetéséhez gratulálunk, további szakmai munkájához jó egészséget kívánunk!