Immár harmadszor kaptak lehetőséget a börtönszínházakban játszó, rátermett fogvatartottak arra, hogy bizonyíthassák tehetségüket. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) augusztus 17-én rendezte meg az elítéltek társadalmi reintegrációját segítő III. Országos Börtönszínházi Találkozót Budapesten, a József Attila Színházban. A legjobb darabnak járó díjat és vándorkupát a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet színjátszóinak közös csapata nyerte.

A színházi versenyhez a legtöbb hazai börtön színjátszótársulata csatlakozott, a regionális döntőkkel együtt összesen 16 büntetés-végrehajtási intézet közel 150 fogvatartottja szerepelt a megmérettetésen. Az előadások színrevitelében a büntetés-végrehajtás szakemberei, a reintegrációs tisztek és drámapedagógusok mellett elismert színművészek és rendezők is részt vettek. Az alkalmi színészek a börtönben végzett munka után, szabadidejükben próbálták a darabokat. A III. Országos Börtönszínházi Találkozó zártkörű rendezvény, de a fogvatartottak hozzátartozói helyet foglalhattak a közönség soraiban.

Fotó: BvOP

A börtönszínház egy sajátos művészeti forma, amelya pedagógiai lehetőségek tárházát vonultatja fel, segítségével az elítéltek újragondolhatják döntéseik rövid és hosszú távú következményeit, az átélt élmények pedig tovább növelik a társadalomba történő visszailleszkedésük esélyét. Minden hazai börtönben működik irodalmi- és színjátszó szakkör, amely a drámapedagógia eszközeit felhasználva a szabadidő hasznos eltöltése mellett a fogvatartottak ön- és emberismeretét, érzelmi intelligenciáját is erősíti.

A börtönszínház felépítése, annak folyamata a civil életben megtalálható színházak formai követelményeivel azonosak, az előkészületek során a büntetésüket töltő alkalmi színészek ugyanúgy küzdenek a szövegtanulás nehézségeivel, a próbák és előadások izgalmával, mint a szabad élet színjátszói. Elsősorban a szabálykövető és jó magaviseletű, önkéntes alapon jelentkező fogvatartottak vehetnek részt a színjátszópróbákon. A börtönszínház nyújtotta módszerek pedig sikeresen járulnak hozzá a bűnismétlési kockázatok csökkentéséhez, a színjátszás magabiztosabbá és együttműködőbbé is teszi az elítélteket. A büntetés-végrehajtási szervezet legfőbb feladata a biztonságos fogvatartás és az elítéltek társadalomba való sikeres visszailleszkedésének elősegítése. Az utóbbi célt szolgálja nagy sikerrel a börtönszínház is.

Fotó: BvOP

Idén 4 előadás jutott a döntőbe. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Nóti Károly - A cég arája című komédiáját adta elő, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Frederico Garcia Lorca - Bernarda Alba háza című darabjával versenyzett, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a Fiatalkorúak Bv. Intézete a Nagy Klára Katalin bv. százados által megálmodott – Kirág-lak előadásával, míg a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Csehov – Három nővér paródiaváltozatával érkezett a döntőbe.

A zsűri elnöke Nemcsák Károly, tagjai Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese, Dr. Hatala József ny. r. altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, valamint Molnár Zsuzsanna Jászai Mari-díjas színművész volt. A selejtezők zsűrizésében részt vett még Szokolai Brigitta dramaturg, valamint Quintus Konrád színművész is.

Fotó: BvOP

A legjobb előadásnak járó díjat és vándorkupát végül a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének és a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet színjátszóinak közös csapata, a Kirág-lak című produkciójával nyerte el. A legjobb rendezés díját a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Bernarda Alba háza című előadása érdemelte ki. A legjobb női főszereplő a pálhalmai társulat Bernarda Albát megformáló fogvatartottja, míg a legjobb férfi főszereplő a Három nővér Olgája lett. A legjobb női mellékszereplő a veszprémi börtönszínjátszók Mamája, a legjobb férfi mellékszereplő pedig a tököliek Rómeója lett. A legjobb díszletért a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet társulatának A cég arája című előadását ismerte el a zsűri. Mindezek mellett különdíjat kapott a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a legjobb jelmezek miatt.