2018. április 11-én a Váci Fegyház és Börtönben tartotta meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kihelyezett szakmai ülését. A rendezvényt Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka nyitotta meg, aki köszöntötte Dr. Hatala József ny. rendőr altábornagy elnök urat és a vendégeket, majd méltatta a tanács támogatását és a jó kapcsolat eredményeképp a további sikeres együttműködés reményét fejezte ki.

 A megnyitót követően a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke megköszönte a büntetés-végrehajtási szervezet hatékony együttműködését a tanács programjait illetően.

Fotó: Váci Fegyház és Börtön
Ezt követően a váci intézet parancsnoka és az intézet mellett működő gazdasági társaság ügyvezető igazgatójának prezentációja következett, melyben bemutatták váci intézet munkásságát és a fogvatartotti munkáltatás eredményeit.

Fotó: Váci Fegyház és Börtön

A szakmai programot Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok fogvatartási és biztonsági helyettesének vezetésével a Váci Fegyház és Börtön, valamint a Duna-Mix Kft. intézetlátogatása követte, ahol a résztvevők a fogvatartotti körletrészeken túl az intézetben működő reintegrációs programokat és a fogvatartotti munkáltatást a helyszínen is megtekinthették.