Tájékoztatók, hasznos információk

KIVONAT A 2013. ÉVI CCXL. TÖRVÉNY (Bv. tv.), ILLETVE A 16/2014. IM RENDELETBEN, 2018. JÚLIUS 1-JÉTŐL MEGHATÁROZOTTAKRÓL

A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban élelmiszer, tisztálkodási szer, dohánytermék, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyhatású készítmény nem küldhető (utóbbi csak külön engedéllyel).
Az elítélt kapcsolattartója az élelmiszert, tisztálkodási szert, dohányterméket tartalmazó csomagot ellenérték megfizetése mellett a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben állíttathatja össze jogszabályban meghatározott módon. Az ilyen csomag fogadása beleszámít a havi gyakoriságba.

Az elítélt kapcsolattartója a Bv. tv. 176. § (5) bekezdése szerinti csomagot (élelmiszert, tisztálkodási szert) a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából rendelheti meg
a1) a bv. szerv által működtetett internetes felületen az ellenérték átutalásával, vagy
b1) a látogatás során az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával történő megfizetésével.

A bv. intézet az elítélt részére a csomagot
a) az a1) pont szerinti esetben az ellenérték beérkezését,
b) a b1) pont szerinti esetben a látogatást
követő három munkanapon belül adja át.

A 2018. JÚLIUS 01-JÉTŐL ÉLETBE LÉPŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKAT KÖVETŐEN BEKÜLDHETŐ CSOMAGOK TÍPUSAI

§ Havonta legfeljebb egy csomag, 5 kg súlyhatár mellett, opcionálisan választva a következő lehetőségek közül (havonta kizárólag az egyik)
o Bv. intézet területén működő üzlet kínálatából összeállított, interneten vagy látogatófogadás során rendelt csomag (tisztálkodási szerek, élelmiszerek)
o Kívülről, postai úton beküldött csomag (tisztálkodási felszerelések, étkezési eszközök, írószerek, papíráruk, egyéb használati tárgyak, vallási kegytárgy és imakönyv),

§ Meghatározott gyógyszert, gyógyászati vagy orvosi segédeszközt, gyógyhatású készítményt tartalmazó, kívülről, postai úton beküldött csomag – amennyiben a bv. intézet az adott termékeket nem tudja biztosítani vagy beszerezni, a bv. orvos javaslatára, a bv. intézet parancsnokának előzetes engedélyével –, a havi kereten felül.

§ Negyedévente egy alkalommal, kívülről beküldött csomag, a havi kereten felül (kizárólag ruházati anyagok, lábbeli).

Felhívásra jelentkezők számára tájékoztató az intézet elérhetőségéről, megközelítéséről

Csomagküldéssel kapcsolatos tájékoztató - változás!

Látogatással kapcsolatos információk

Levelezéssel kapcsolatos tájékoztató

Telefonálással kapcsolatos szabályok

Pénzküldés szabályai

A fogvatartottak birtokában tarható tárgyak köre

Tájékoztató a látogatóként belépők részére

Pártfogói felügyelői feladatok, ügyfélfogadási rend

Tájékoztató ügyvédek, képviselők részére

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció