Az intézet története

A Budapesti Fegyház és Börtön építési munkálatait 1894-ben kezdték meg Wagner Gyula építész tervei alapján, akinek ugyancsak a nevéhez fűződnek a szombathelyi, szabadkai, szekszárdi, debreceni, máramarossztigeti, szatmári, gyulai, aradi, lugosi, szegedi és egri törvényszéki paloták és a hozzájuk tartozó börtönök is.

 Forrás: Intézeti archívA 800 fő befogadására alkalmas, 6,85 hektárnyi területen fekvő történelmi épületegyüttest  (mai nevén „A” objektum – 1108 Bp., Kozma u. 13.) 1896. október 27-én adták át  Királyi Országos Gyűjtőfogház  néven. Mellette elmebeteg-megfigyelő osztályt is felállítottak, amely utóbb - mint Igazságügyi Országos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (mai nevén Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet) - önálló intézményként működött.

A történelmi épületegyüttes egyedi jellemzője a két teljesen azonos külső és belső elrendezésű, alaprajzában háromágú, egyenlő szárnyú csillagot formázó építészeti megoldás. Sokáig Európa legmodernebb börtönei között tartották számon, építése során a nyugat-európai és az észak-amerikai börtönépítészeti tapasztalatokat, illetve a kor számos technikai újítását is figyelembe vették. Az intézetben a kor fővárosi viszonyait messze meghaladva központi fűtés, villanyvilágítás (saját áramfejlesztő telepről), illetve két úszómedence is volt.

Forrás: BFB

A panoptikus (csillag) rendszerben épített intézet eredeti rendeltetése a Budapesti és Pestvidéki Törvényszék által fogház, valamint öt évnél rövidebb tartamú fegyház- és börtönbüntetésre ítéltek befogadása volt, de alapításától 1918-ig, majd 1959-1963 között itt helyezték el a fiatalkorú elítélteket is.

A Budapesti Fegyház és Börtönnek alapítása óta speciális funkciója a bv. intézetek közötti fogvatartotti szállítások, mozgatások biztosítása, ebből ered köznyelvi elnevezése is. A „Gyűjtő” napjainkban is az országos körszállítások helyszínéül szolgál.

Forrás: Intézeti archív

Az intézet már működése kezdetén három fokozatban  (fegyház, börtön, fogház) foganatosította a szabadságvesztés büntetés végrehajtását, a fő hangsúlyt az egyszemélyes elhelyezésre fektették. A fegyház és börtön körletek 600 magánzárkát, a fogház részleg (ún. Kisfogház) 68 magánzárkát és 156 közös zárkát foglalt magába.

Az intézet vezetését 1901-1919 között ellátó Vajna Károly dinamikus tevékenységének köszönhetően az intézet 1913-ra már 25 épületből állt, illetve létrejött egy elkülönített TBC osztály is, ahol az ország összes börtönéből beutalt tüdőbeteg elítélteket helyezték el.  1920-ig az intézmény falai között működött az ország első börtönmúzeuma (Országos Börtönügyi Múzeum), valamint az 1913-ban létesült Bűnügyi Embertani Laboratórium, ahol többek közt a kivégzett elítéltek koponyáját is tudományos kutatás alá vonták.

Forrás: Intézeti archív

A két világháború közötti időszakban felduzzadt a politikai elítéltek száma, őket a jogerős ítélet kihirdetéséig - az eredetileg fogházas elítéltek elhelyezésére létrehozott, különálló épületben működtetett - ún. kisfogházba helyezték át. Akinek az ítélete két év alatt maradt, az a bal csillagba került, akié fölötte, azt a szegedi intézetbe szállították át. Számos politikai fogoly esetében a kisfogház udvarán került sor a halálos ítélet végrehajtására is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc itt fogva tartott és kivégzett hőseinek emlékét napjainkban a Kozma utcai épület földszinti részén és udvarán kialakított Kisfogház Emlékhely őrzi.

Forrás: BFB
Az intézet 1947-től 1951-ig Budapesti Országos Büntetőintézet, 1951-től 1972-ig Budapesti Országos Börtön, 1972-től 1978-ig Budapesti Fegyház és Szigorított Börtön néven működött. Jelenlegi nevét - Budapesti Fegyház és Börtön - 1978 óta viseli.
A történelmi épületegyüttes mellett fekvő „Palikert” elnevezésű területen 1989-ben adták át a paneltechnológiával épült másik elhelyezési körletet, a „B” objektumot (1108 Bp., Maglódi út 139.), mely további 746 elítélt elhelyezésére adott lehetőséget.

A jobb csillag körszállítási helyszínt biztosító két szárnya 2002-2005 között teljes körű felújításon esett át, így az európai elvárásoknak megfelelő körülmények között biztosított a hetente kb. 1200 fogvatartott mozgatásával járó büntetés-végrehajtási szakfeladat végrehajtása.

Forrás: BFB

A jobb csillag harmadik szárnyának átalakítására a férőhelybővítési kormányzati program keretében 2015-ben került sor. A 44 fő befogadására alkalmas, az uniós követelményeknek minden tekintetben megfelelő  elhelyezést biztosító épületrészben kapott helyet a Hosszúidős Speciális Részleg (HSR) is.

Forrás: BFB

Az intézet mellett 1954 óta működik az elítéltek foglalkoztatására létrehozott vállalat, melynek jelenlegi neve „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. Az állami tulajdonban álló gazdasági társaság – mely 1993 óta egyszemélyes Kft.-ként tevékenykedik – a Budapesti Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartotti munkaerő hasznosításával faipari termékek gyártásával, tömörfa megmunkálással, lapszabászattal, valamint egyedi megrendelés alapján lakossági és közületi bútorgyártással, illetve egyéb bérmunkák végzésével foglalkozik.

Forrás: BFB

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció