BV-s sikerek a Kari Tudományos Diákköri Konferencián

Publikálva: 2016. november 11.

A Rendészettudományi Karon megrendezték a Tudományos Diákköri Konferenciát. Nagy büszkeséggel és örömmel adjuk hírül, hogy a hatvanhat nevezett hallgató és tíz tagozat közül kettőben büntetés-végrehajtási szakirányos hallgató végzett az élen.

Kuba Zsolt végzős hallgatónk a Kriminológia tagozaton ért el első helyezést. A dolgozat konzulense Dr. Vári Vince. A dolgozat címe "Visszatart-e a szabadságvesztés – avagy a visszaesés problematikája". Milyen kihívásokkal találkozik a magyar büntetés-végrehajtás a visszaeső bűnelkövetőkkel kapcsolatban, mik a visszaesés fő okai, illetve mérésének nehézségei - ezek voltak a dolgozat fő kérdései. Több módszerrel mérte fel a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott bűnelkövetők szocio-demográfiai jellemzőit, családi, jövedelmi, lakásviszonyait, iskolai végzettségét, kriminális kapcsolatait, szerhasználatukat, valamint a börtön reintegrációs tevékenységét. Mindezek alapján azt állapította meg, hogy a büntetés-végrehajtás önmagában nem képes az egyén életében jelenlévő negatív hatásokat ellensúlyozni, ezért csupán a szabadság elvonásával járó büntetés nem képes megoldani a visszaesés problémáját.

Tóth Miklós II. éves hallgatónk a  Rendészetelméleti- és Történeti tagozaton ért el szintén első helyezést. A dolgozat konzulense Dr. Tarján Gábor. A dolgozat "A muszlim vallású elítéltek társadalmi reintegrálása a magyar büntetés-végrehajtásban" címmel készült és rendkívül aktuális témáról íródott. A hallgató igen körültekintően elemzi az iszlám vallás alapjait, értékrendszerét, kultúráját. Ebből kiindulva tárgyalja, hogy a magyar börtönkörnyezetbe hogyan integrálhatóak a hithű muszlim emberek. Mi lehet az a kulturális környezet, amelybe reintegrálni próbálhatjuk őket, és hogyan történhet meg a reintegrációjuk? A vallási szabadság gyakorlása hogyan hat a nevelésre és a biztonságra? A hallgató mindezekre a - nem könnyű  - kérdésekre igyekszik választ találni a dolgozatban.

A dolgozatok a NKE RTK Büntetés-végrehajtási Tanszéken elérhetőek, ajánljuk őket olvasásra minden érdeklődőnek!

Kép forrása: www.uni-nke.hu

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció