Gyakran ismételt kérdések

1.      Milyen módon kerül végrehajtásra a tiszthelyettesi állomány képzése?

A tiszthelyettesi állományba felvett munkatársat a büntetés-végrehajtási szerv köteles a kinevezését követően induló első moduláris szakképzéses osztályba beiskolázni. A büntetés-végrehajtási szerv a jelentkezési lapon köteles megjelölni, hogy az érintett munkatársat a büntetés-végrehajtási őr, a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, vagy a büntetés-végrehajtási felügyelő képzésre iskolázza be.

 

Képzési idők:

 

Büntetés-végrehajtási őr részszakképzés: 16 hét, melyből 13 hét BVOTRK, 3 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részszakképzés: 22 hét, melyből 18 hét BVOTRK, 4 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzés: 27 hét, melyből 22 hét BVOTRK, 5 hét intézeti gyakorlat

 

A képzés során a BVOTRK-ban végrehajtásra kerülő elméleti gyakorlati képzés, illetve az intézeti gyakorlat idejének megoszlása a tanévhez kapcsolódó oktatási tervben kerül meghatározásra.

 

2.      A középfokú szakképzésre milyen módon történik a beiskolázás?

Annak a munkatársnak, akinek a munkaköréhez elő van írva a képesítési követelményben (30/2015. VI. 16. BM rendelet) a beosztásnak megfelelő szakképesítés-ráépülés, abban az esetben iskolázható be, ha rendelkezik 14 hetes alapfokú szaktanfolyami végzettséggel, vagy büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítéssel. A munkakör betöltésének feltétele, hogy rendelkezzen az adott kolléga a munkaköréhez előírt szakképesítés-ráépüléssel. Amennyiben ezzel nem rendelkezik a büntetés-végrehajtási szerv köteles a munkakörbe helyezést követő első szakirányú szakképzés-ráépüléses osztályba beiskolázni az adott munkatársat.

 

Képzési idők a szakképzés ráépülésekben:

 

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő: 16 hét, melyből 5 x 1 hét BVOTRK 11 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő: 16 hét, melyből 5 x 1 hét BVOTRK 11 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő: 13 hét, melyből 4 x 1 hét BVOTRK, 9 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő: 13 hét, melyből 4 x 1 hét BVOTRK, 9 hét intézeti gyakorlat

 

A képzés során a BVOTRK-ban végrehajtásra kerülő elméleti gyakorlati képzés, illetve az intézeti gyakorlat idejének megoszlása a tanévhez kapcsolódó oktatási tervben kerül meghatározásra.

 

3.      Mi a teendő, ha egy kollégának biztonsági szakirányú végzettsége van és áthelyezésre kerül a gazdasági osztályra?

Annak a munkatársnak átképzésen kell részt vennie, mely képzés csak a szakmai, jelen esetben a gazdálkodási ismereteket tartalmazza, és e-learninges formában valósul meg a BVOTRK által megküldött tananyag alapján egy kötelező konzultáció útján (BVOTRK Telephely 2-n). A munkakörben történt változástól számított 3 hónapon belül a megküldött anyag és a felkészülési kérdések alapján a BVOTRK Telephely 2-n szóbeli vizsgát kell tenni a kollégának.

Ugyanez érvényes minden szakirány esetén, tehát ha valaki igazgatási, egészségügyi, vagy biztonsági területre kerül és nem ilyen irányú a középfokú rendészeti szakmai végzettsége, akkor a fentiek szerinti átképzőn kell részt vennie.

 

4.      Milyen képzésen kell részt vennie a középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottaknak?

A BVOTRK által megküldött tananyag alapján a kinevezéstől számított 2 hónapon belül a büntetés-végrehajtási szervnél – a 2016-ban kiadásra kerülő OP szakutasításban meghatározottak szerint – kell vizsgát tenniük.

 

5.      Mi a teendő, ha a közalkalmazottat átminősítik, és hivatásos állományba kerül tiszthelyettesként?

A tiszthelyettesi állományba kinevezett munkatársat a büntetés-végrehajtási szerv köteles a kinevezését követően induló első moduláris szakképzéses osztályba beiskolázni. A büntetés-végrehajtási szerv a jelentkezési lapon köteles megjelölni, hogy az érintett munkatársat a büntetés-végrehajtási őr, a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, vagy a büntetés-végrehajtási felügyelő képzésre iskolázza be.

 

6.      Milyen képzésen kell részt vennie a civil diplomával rendelkező főiskolai/egyetemi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak?

A középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottakkal azonos módon a kinevezéstől számított 2 hónapon belül a büntetés-végrehajtási szervnél – a 2016-ban kiadásra kerülő OP szakutasításban meghatározottak szerint – kell vizsgát tenniük.

A beosztás betöltésétől számított 2 éven belül büntetés-végrehajtási felsőfokú szakképesítést is meg kell szereznie, mely a rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szakirány) 2. moduljának – büntetés-végrehajtási szervező feladatai - eredményes teljesítését jelenti.

 

 

 

7.      Mi a teendő abban az esetben, ha a közalkalmazottat kinevezik tisztnek és civil diplomával rendelkezik?

A hivatásos állományú tisztek részére – kinevezéstől számított 2 éven belül – előírás a felsőfokú rendészeti szakképzettség, azaz a rendészeti szervező büntetés-végrehajtási szakirány teljesítése. Ebben az esetben, amennyiben a kolléga már a fentiek alapján a 2. büntetés-végrehajtási szervező modult eredményesen teljesítette, már csak a legközelebb induló rendészeti szervező képzés 1. modulját a rendvédelmi alapfeladatok modult kell eredményesen teljesítenie, majd egy komplex szakmai vizsgán részt vennie, melyet a BVOTRK koordinál.

 

8.      Milyen képzési kötelezettsége van annak a tiszthelyettesnek, aki civil diplomával rendelkezik, kinevezik tisztnek és főiskolai/egyetemi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatják?

Amennyiben teljesítette a szakképzés 1. rendvédelmi alapfeladatok modulját, akkor csak a 2. büntetés-végrehajtási szervező feladatai modult kell elvégezni a munkakör betöltésétől számított 2 éven belül és eredményesen teljesíteni, majd a komplex szakmai vizsgán kell részt vennie.

 

9.      Milyen nyomtatvány kitöltésével, milyen módon lehet jelentkezni képzésekre?

A http://bv.gov.hu/bvotrk-szakkepzesi-rendszerunk internetes felületen a kapcsolódó anyagok résznél található jelentkezési lap kitöltésével és az oNlIcYOWGMNSDkss7mgMljFJb2t0YXRhc2kudWtAYnYuZ292Lmh1 e-mail címre megküldésével a képzés kezdése előtti hét szerda 16.00 óráig.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció