Szakképzési rendszerünk

képzési SZERZŐDÉS EÜ FŐFELÜGYELŐ (OKJ RE-9 2018).docx
képzési SZERZŐDÉS EÜ FŐFELÜGYELŐ ka (OKJ RE-9 2018).docx

 

képzési SZERZŐDÉS_IG_FŐFELÜGYELŐ_(R-I-10_2018).docx
képzési SZERZŐDÉS_IG_FŐFELÜGYELŐ_ka_(R-I-10_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_ (OKJ-7_2018).docx
SF_képzési SZERZŐDÉS_SEGÉDFELÜGYELŐ_ (OKJ-6_SF_2018).docx

 

képzési SZERZŐDÉS KA GAZD FŐFELÜGYELŐ (RG-8).docx
képzési SZERZŐDÉS KA FŐFELÜGYELŐ (RB-7).docx

képzési SZERZŐDÉS FŐFELÜGYELŐ R-G-8 2018.docx
képzési SZERZŐDÉS FŐFELÜGYELŐ R-B-7 2018.docx

képzési SZERZŐDÉS SEGÉDFELÜGYELŐ (OKJ-5 SF 2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_KA_FŐFELÜGYELŐ (RB-6).docx
képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ (RB-6).docx

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_ (OKJ-4_2018).docx

Javítva:
Képzési Szerződés civil diplomások Ka.docx
képzési SZERZŐDÉS RENDÉSZETI SZERVEZŐ (RSZ 1 2018).docx

 

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_ (OKJ-3_2018).docx
képzési SZERZŐDÉS_GAZD_KA_FŐFELÜGYELŐ (RG-5).docx
képzési SZERZŐDÉS_GAZD_FŐFELÜGYELŐ (RG-5).docx


képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_(OKJ_RB4_2018)
képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_ka_(OKJ_RB4_2018)

képzési SZERZŐDÉS_EÜ_FŐFELÜGYELŐ_(OKJ_RE3_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_EÜ_FŐFELÜGYELŐ_ka_(OKJ_RE3_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_(OKJ_RB2_2018).docx
képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_ka_(OKJ_RB2_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_(2018_OKJ_2).docx

 

 

 


Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Tájékoztató a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szakképzési rendszeréről

 

Főbb jogszabályok

Szakképzési rendszerünk

Az Országos Képzési Jegyzékben a büntetés-végrehajtási szervezet vonatkozásában egy szakképzettséget adó szakma van jelen, a büntetés-végrehajtási felügyelő (bemeneti feltétel az érettségi megléte).

A képzés alapszintű végzettséget ad, ily módon egyenértékű a jelenlegi 14 hetes alapfokú szaktanfolyami képzésünkkel.

Kettő rész-szakképesítést adó szakmánk van - nem előírás bemenetnél az érettségi -, melyek az alábbiak: 

A szakképzési rendszer egymásra épülő elemekből áll, azaz a büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzési modulba az a hivatásos állományú tag léphet, aki eredményesen teljesítette a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő modulokat. Ez annyit jelent, hogy a modulok egymásra épülve teljesíthetők, egy modult sem lehet kihagyni. Természetesen a bv. szervek ebben a rendszerben dönthetnek úgy, hogy nem a teljes szakképzésre, azaz a büntetés-végrehajtási felügyelő szakra, hanem csak egy részszakképzésre iskoláznak be, például a büntetés-végrehajtási őrire. Ebben az esetben azonban, ha valaki csak a büntetés-végrehajtási őr részszakképzésben tanul és tesz eredményes komplex szakmai vizsgát, az kizárólag őri feladatok ellátásra lesz alkalmas a részszakképesítést igazoló bizonyítványa alapján, tehát a bv. szervnél jelentkező felügyelői feladatokat nem láthatja el teljes körűen. 
Ez igaz a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részszakképesítésre is ugyanis, aki elvégzi ezt a modult is, és sikeres vizsgát tesz, még nem kap szakképesítést igazoló bizonyítványt, és nem láthat el teljes körűen felügyelői feladatokat. Ez a kolléga is csak részfeladatok ellátására lesz alkalmas, ami már több lesz, mint az őr feladatai, de kevesebb, mint a büntetés-végrehajtási felügyelőéi, azaz alkalmas lesz őrtoronyban feladatot ellátni, részt vehet előállításon, a biztonsági osztályon tevékenykedhet, de körleten nem dolgozhat.
 

Képzési struktúra a büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésben

Modulok Időtartam
I. 10352-12 azonosító számú Rendvédelmi alapfeladatok modul 10x1 hét BVOTRK-ban 1x2 hét Bv. szervnél

II. 10353-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási őr feladatai modul 3x1 hét BVOTRK-ban 1x1 hét Bv. szervnél

III. 10354-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai 5x1 hét BVOTRK-ban 1x1 hét Bv. szervnél

IV. 10355-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai 4x1 hét BVOTRK-ban 1x1 hét Bv. szervnél

A szakképzési rendszerünk részét képezik a szakképzés ráépülések (középfokú szaktanfolyami képzés utódja), melyek az alábbiak:

Ebben a képzési formában az vehet részt, aki büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzési bizonyítvánnyal rendelkezik (a 14 hetes alapfok is, illetve 1996. utáni alapfokú szaktanfolyami végzettség is elfogadott)!

A szakképzés ráépülésre az iskolázható be, aki legalább rendelkezik 1 éves büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszonnyal, egészségügyi ráépülés esetében 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szakterületi szolgálati jogviszony!

A büntetés-végrehajtási biztonsági főfelügyelő, illetve a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő esetében a képzés egy modulból áll, időtartama a beiskolázástól 14 hét + a komplex szakmai vizsga hete, melyből 5 hetet kell a BVOTRK-ban eltölteni. A képzés végén eredményes modulzáró vizsgát követően komplex szakmai vizsgával zárul a képzés. 

A büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, illetve a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő esetében a képzés egy modulból áll, időtartama a beiskolázástól 11 hét + a komplex szakmai vizsga hete, melyből 4 hetet kell a BVOTRK-ban eltölteni. A képzés végén eredményes modulzáró vizsgát követően komplex szakmai vizsgával zárul a képzés. 

A büntetés-végrehajtási szerveknek a BVOTRK részére megküldött jelentkezési lapon kell feltüntetni, hogy melyik képzési formába fognak beiskolázni.

A szakképzési rendszerünk vizsgarendje

A szakképzési rendszerben a komplex szakmai vizsgáztatás a képzésben részt vevő oktatóktól független vizsgabizottság előtt zajlik!
A vizsgabizottság kijelölésénél főszabály - a jogszabályi előírások alapján –, hogy a komplex szakmai vizsgákon vizsgaelnöki feladatot kizárólag a vizsgaelnöki névjegyzékben szereplő személlyel lehet betölteni. 
A vizsgatagokkal szembeni követelmény, pedig az, hogy az érintettnek vagy a vizsgaelnöki névjegyzékben, vagy a vizsgabizottsági tagi névjegyzékben szerepelni kell. 

Civil diplomával rendelkezők szakképzése

Az Országos Képzési Jegyzékben a büntetés-végrehajtási szervezet vonatkozásában jelen van a rendészeti szervező szakmairány megjelöléssel (Büntetés-végrehajtási szervező) szakképzés.
A képzés két modulból áll, melynek első eleme a Rendvédelmi alapfeladatok modul (ez azonos a büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzés első moduljával), majd ezt követi a második már szakma specifikus modul a Büntetés-végrehajtási szervező feladatai. 
Ennél a képzési formánál a vizsgáztatás rendszere azonos az alap és a középfokú szinten jelentkező, a fentiekben már részletezett vizsgarenddel.
A képzés a BVOTRK-ban kerül végrehajtásra. 

A képzési struktúra a rendészeti szervező büntetés-végrehajtási szakmairány esetében 

Modulok Időtartam
I. 10352-12 azonosító számú Rendvédelmi alapfeladatok  1x8 hét BVOTRK-ban1x2 hét Bv. szervnél

II. 10361-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok 8 hét BVOTRK-ban5 hét Bv. szervnél

A közalkalmazottak képzése a fentiekben bemutatott szakképzési rendszertől eltérő, belső képzési formában a 25/2016. (VII. 4.) OP szakutasítás előírásainak megfelelően kerül végrehajtásra


Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció