Börtön a városért

 

Intézetünk a megyében egyedülállóan hajtja végre a szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben közel 200 fogvatartott tölti szabadságvesztés büntetését, vagy előzetes letartóztatását. Intézetünk szeretné, hogy az ítélet letöltése mellett a fogvatartottakat felelősségvállalásra ösztönözze, és szabadulásuk követően hasznos állampolgárai legyenek a társadalomnak. Intézetünk pályázati források bevonásával folyamatosan keresi a lehetőséget a fogvatartottak reintegrációjának elősegítésére. A szabadságvesztés büntetésüket töltő elítéltek többsége a társadalom hátrányos rétegéből kerül ki, ezen belül dominál a roma kisebbség. A fogvatartottak jelentős része alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, akik a büntetésük kezdete előtt is kiszorultak a munkaerő-piacról. A napjainkban jelenlevő munkanélküliség legfőképp a romákat érinti tömegesen, nekik jelenti az egyik legnagyobb nehézséget az új-, piaci munkaviszonyokhoz való alkalmazkodás. Az általános iskola elvégzése ma már szinte semmilyen munkaerő-piaci értékkel nem rendelkezik. Iskolai végzettség, szakképzettség hiányában a roma népesség számára lehetetlenné válik a társadalmi érvényesülés. A munkanélküliség a fogvatartottak esetében hatványozottan jelentkezik szabadulásukat követően a büntetett előéletre, a kiesett időre és a szakmanélküliségre tekintettel. Az iskolai végzettség emelésével a munkavállalási hajlandóság is növekedik, ezzel csökkenhet a "megélhetési" bűnözés, nagyobb esély van a szabadulás utáni re-integrációra. A fogvatartottak többsége szakképzetlen, aluliskolázott, magas a nyolc általánost, vagy az annál kevesebbet végzettek aránya.
 A helyi önkormányzattal együttműködve az Intézet az elmúlt években is igyekezett „kinyílni” a település felé, megismertetni a civil világgal a büntetés-végrehajtási intézet életét és az itt folyó szakmai munkát, ezzel elősegíteni a bűn elkövetésének, ismétlésének megakadályozását. 2008-ban ezzel a céllal több mint 400 látogatót fogadtunk „Nyitott kapuk” elnevezésű programunk keretében.

Fotó: Heves megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

„Börtön a városért” program:

A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó kemény és áldozatos munkát sokan csak a médiából érkező információk alapján ítélik meg, pedig meggyőződésünk, hogy a börtönök falain belül folyó munka több figyelmet érdemel. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet folyamatosan kereste a lehetőséget arra, hogyan tudná Eger város polgárai számára is megmutatni, hogy szerves része az egri közéletnek, közösségnek. Olyan kezdeményezéssel szerettünk volna előállni, melyből mindenki profitálhat: az intézet megmutathatja, hogy az elhivatott büntetés-végrehajtási munkával társadalmi értéket teremthetünk, a fogvatartottak lehetőséget kaphatnak arra, hogy bizonyíthassák azt, hogy hasznos tagjaivá válhatnak a társadalomnak, Eger városa pedig tisztább, élhetőbb közterületekkel gazdagodik.
Meglátásunk szerint a fenti célokat egyszerre képviseli a közterületen elvégzett hulladékgyűjtés és parkgondozás, akciónk egyben példát mutathat egy szélesebb körű, környezettudatos társadalmi összefogáshoz. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet által 2008-ban életre hívott kezdeményezést elismerés övezi városszerte. Az eltelt 6 évben az elítélt nők felszámoltak illegális szemétlerakót, takarítottak az Érsek-kertben, a Szépasszony-völgyben, a Petőfi téren, az Eszterházy téren és a téli hó eltakarítási munkálatokból is kivették a részüket. A program keretén belül a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartotti állományából 20 fő női elítélttel Eger Város Polgármesteri Hivatalával együttműködve szeméthulladék gyűjtése és parkgondozási feladatok ellátása történik közterületen, az intézet lehetőségei szerint 1-3 havi rendszerességgel.
 Az intézet biztosítja a fogvatartottak őrzését valamint a fogvatartottak szállításához szükséges eszközt.
 Eger Város biztosítja a szakmai instrukciókat, a takarításhoz szükséges eszközöket, valamint az egyéb munkavédelmi felszereléseket.
A fogvatartottak a munkát egyéni felajánlás alapján ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végzik.
A program időközben kibővült az Országos Bűnmegelőzési Bizottság „Visszailleszkedés új eséllyel” elnevezésű pályázatával, így a takarítást parkgondozói képzéssel, közterületek parkosításával és játszótér felújítással is ki lehetett bővíteni.
 A programba önként bekapcsolódó női elítéltek 2009 áprilisában vizsgáztak a parkgondozói képzésen, illetve elvégezték a pályázati forrásból megvalósuló parkosítási feladatokat is, melynek keretében több mint 1000 virágpalántát, cserjét, facsemetét és örökzöldet ültetnek, ültetünk Eger közterületein.
A pályázatba sikerült bevonni férfi fogvatartottakat is, akik elvégezték egy egri játszótér teljes felújítását, illetve közreműködtek további 3 játszótér megszépítésében.

A program célja:

Fotó: Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

„Börtön a városért” - számokban:

A program szervezését 2008. februárjában kezdtük, akkor még magunk sem tudtuk, hogy mire jutunk vele. Inkább csak a feladatot és kockázatokat láttuk. Az ötlet megvalósítása a kezdetektől teljeskörű támogatást kapott. Mind a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, mind Eger Megyei Jogú Város vezetése, mind pedig a fogvatartottak felsorakoztak a kezdeményezés mögé. Elsőként Eger szélén az Eged-hegy tövében számoltunk fel egy illegális szemétlerakót és végeztük el a Kék-túra útvonal egy részének a takarítását. Aztán az Érsek-kert, a Szépasszony-völgy, az Eszterházy-tér, és a Petőfi-tér következett…
A programban a fogvatartottak részvétele mindvégig önkéntesen történt, problémát inkább az jelentett, hogy leszűkítsük a jelentkezők körét, mivel az előzetes felmérések szerint mind a férfi, mind pedig a női elítéltek körében 90% fölött volt a jelentkezők aránya.
 A Büntetés-végrehajtási Intézet folyamatosan vállalta a fogvatartottak szállítását és biztonságos őrzését, a Városgondozás Kft. pedig a lebonyolítás logisztikai feladatait szervezte.

Helyszínek

Statisztikák

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció