Egyházi vezetők megbeszélése a börtönlelkészi szolgálatról

Publikálva: 2016. december 9.

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének vezetésével egyeztető megbeszélést tartottak a börtönlelkészeket delegáló egyházak elöljárói a BvOP-n, 2016. december 8-án.

Fotó:BvOP

A tanácskozáson egyházi részről részt vett Bíró László katolikus tábori püspök, ordinárius (Katonai Tábori Püspökség); Dr. Lackner Pál ny. evangélikus tábori püspök, az Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának referense; Magyarné Balog Erzsébet református lelkész-igazgató (Magyar Református Missziói Központ); Schönberger András börtönlelkész, országos hatáskörrel rendelkező rabbi; valamint L. Molnár István börtönlelkész, a református börtönlelkészek koordinációs vezetője.

Fotó:BvOP

A BvOP-t Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője, illetve Szilassy Roland c. bv. őrnagy képviselte a rendezvényen.

Fotó:BvOP

Schmehl János bv. vezérőrnagy köszöntője után értékelte a Börtönlelkészi Szolgálat tevékenységének tapasztalatait, a 2016. évben megvalósított feladatokat és az elért eredményeket. Kifejezte köszönetét az egyházi főméltóságok felé, hogy számos ponton erősítették a büntetés-végrehajtás szakmai munkáját és társadalmi elismertségét. Felvázolta a bv. szervezet 2017. évi főbb feladatait, kiemelve a kormányzati finanszírozással megvalósítandó börtönépítési projektet, továbbá a toborzással és állománytáblázat feltöltésével – így a jelentkező új börtönlelkészi státuszokkal is – kapcsolatos feladatokat.

Fotó:BvOP

Egyházi részről a felek elkötelezettségüket fejezték ki, hogy az évek óta hagyományosan megrendezett fogvatartotti programok megvalósítását továbbra is a szívükön viselik és elkötelezettek abban, hogy a 2016. évben első ízben megrendezett események – például az Országos Fogvatartotti Zarándoklat, vagy a Reformáció 500 elnevezésű rendezvénysorozat – a következő évben is folytatódjanak.

Fő feladatként meghatározták, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a delegáló egyházak, illetve az egyházi szervek – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyar Református Zsinat, a Magyar Evangélikus Püspöki Tanács és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége – státuszok elosztását tekintve konszenzusra jussanak és kiválasszák a jelentkező új beosztásokra alkalmas személyeket.

Fotó:BvOP

Fotó:BvOP

Fotó:BvOP

A résztvevők a tanácskozást eredményesnek, jövőbe mutatónak tartották, és kiemelték, hogy a továbbiakban is igényt tartanak hasonló szakmai megbeszélésekre, konzultációkra.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció