"Együtt a sikeres visszailleszkedésért" - Program a fogvatartottak reintegrációjáért

Publikálva: 2017. április 10.

A győri börtönben is elindult az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, a „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű projekt.

A program országosan 4000 fő fogvatartott bevonását tervezi, ami jelenleg a toborzás és tájékoztatás fázisában jár. Intézetünkben két tanácsadó dolgozik, munkájukat a helyi szakmai vezető irányítja. Az intézetben plakátok és szórólapok adnak hírt a programról, illetve a fogvatartottak egyéni és csoportos formában kapnak részletes tájékoztatást a szolgáltatásokról. A program a fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően differenciált fejlesztésekre is lehetőséget teremt.

Több cél is megfogalmazódik: egyrészt a jogerősen kiszabott szabadságvesztést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációját kívánja erősíteni, másrészt az elkövetők bűnismétlési kockázatát szeretné hatékonyan csökkenteni.

A program az előzményprojektek tanulságai alapján a fogvatartottak hozzátartozói számára is biztosítja a szolgáltatások egyes elemeit, mint például: álláskeresési tanácsadást, a kulcsképességek fejlesztését, szociális ügyintézést. Kifejezetten fókuszál a családi kapcsolatok helyreállítására a fogvatartott közvetlen környezetének bevonásával, így csökkentve a társadalmi kirekesztődés mértékét, elősegítve a befogadásra alkalmas környezet megteremtését (ilyen elem például a családbarát látogatóhelyiség kialakítása).

A tanácsadók Egyéni Fejlesztési Tervet készítenek a bevont fogvatartottakkal, melyben a következő szolgáltatások szerepelhetnek:

- Kompetenciafejlesztő foglalkozás;
- OKJ szakképzés, rész-szakképzés, egyéb betanító képzés;
- Életvezetési tanácsadás;
- Pályaválasztás, pályaorientáció;
- Álláskeresési tanácsadás;
- Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása;
- Szociális- és gyámügyi ügyintézés;
- Segítő beszélgetés;
- Önsegítő csoport;
- Resztoratív érzékenyítő csoportfoglalkozás.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószám, a „Fogvatartottak reintegrációja" című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebben a TEtt-program oldalán olvashatnak további információkat!

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció