Első alkalommal keltek zarándokútra a büntetés-végrehajtás dolgozói

Publikálva: 2017. június 1.

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal szervezték meg a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományának zarándoklatát május 31-én a Mátraverebély-Szentkúton lévő kegyhelyen.

A tavalyi évben megrendezett első Országos Fogvatartotti Zarándoklat sikerén felbuzdulva döntött úgy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP), hogy idén a személyi állomány számára is biztosítani kívánja a lehetőséget a vallási zarándoklathoz. Hajdú Miklósnak, a sátoraljaújhelyi fegyház börtönlelkészének és egyben az esemény főszervezőjének köszönhetően huszonnégy bv. intézetből összesen közel 140 dolgozó vett részt a zarándoklaton, akik között volt tiszthelyettes és főtiszt is.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Kálmán Peregrin atya, a mátraverebély-szentkúti kegyhely igazgatója köszöntötte a zarándokokat, majd köszöntését követően Sipos János alezredes, a BvOP Humán Szolgálatának főosztályvezetője szólt az egybegyűltekhez. Beszédében kihangsúlyozta, hogy – a büntetés-végrehajtással kapcsolatos munkák nap mint nap sok lemondással, önfeladással járnak; mégis, e küzdelmes, feszültségekkel terhes feladatokat emberséggel, tisztelettel, a felebaráti szeretet szellemében kell ellátnunk, s ez magasabb rendű helytállást, nemes lelkületet kíván meg. Hiszen, ahogyan a fogvatartottak reintegrációja a társadalomba, a börtönlelkészeink által végzett hitéleti nevelés a lélek mennyei otthonába történő visszatérést készíti elő, s ha ezen, közös víziónk egymás mellett, kéz a kézben zarándokol, éppen olyan, mint az imádságra összesimuló kéz. Ebben a közös szolgálatban ad lelki segítséget a zarándoklat is – mondta el az alezredes.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.A zarándoklat a szentkúti kegytemplomban megtartott szentmisével folytatódott, amelynek Bíró László püspök volt a főcelebránsa. A püspök kihangsúlyozta a mise kezdetén, hogy – az együttlétünk történelmi esemény, hiszen hazánkban első alkalommal kerül sor a börtönben dolgozók zarándoklatára. Tisztelettel, alázattal állok itt azok előtt, akik az egész nemzet biztonságát szolgálják, mert ránk vigyáznak azáltal, hogy őrzik a börtönben lévő elítélteket, akik számára ugyanakkor életteret biztosítanak – folytatta Bíró László.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Bíró püspök elmesélte élményét a tavalyi fogvatartotti zarándoklattal kapcsolatban az egybegyűltek számára, az egyik fogvatartotti zarándok szavait idézte, aki azért is érezte jól magát Szentkúton, mert ott emberszámba vették, szó szerint: embernek nézték őt. Bíró László szerint – ők is Isten képmásai, úgy kell rájuk tekintenünk, mint Jézus a farizeusok által elé hozott házasságtörő asszonyra. Ferenc pápa ezt így fogalmazta meg: a történteket igazsággal, a személyt irgalommal közelítve meg – mondta el.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.A szentmisét egyébként Horváth Enikő Sára alezredes, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön tisztjének énekes-kísérete követte végig, majd Butsy Lajos sopronkőhidai börtönlelkész beszélt a megjelenteknek az ünnepről. A zarándoklat délutánján Kálmán Peregrin atya ismertette a jelenlévőknek a kegyhely történetét, majd csoportos beszélgetések következtek, papok, lelkészek vezetésével, amelyen javarészben Bíró László püspök válaszolt a kegytemplomban feltett kérdésekkel kapcsolatban, illetve mondta el gondolatait, a felmerült témákról.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.A diskurzus egyik témája a kötelezettségek, kötöttségek mellett megélhető szabadság volt. Bíró László rámutatott – az életben minden feladat egyben kötöttséget is jelent. Saint-Exupery-t idézte, aki az Éjszakai repülés című művében felvetette: Szabad-e a végtelen sivatagban álló ember, hiszen övé az egész homoktenger? Nem, csak abban a pillanatban lesz szabaddá, ha valaki megmutatja neki az oázis felé vezető utat, s ő dönt, hogy elindul – zárta a gondolatsort.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Nagy Imre szolnoki börtönlelkész és L. Molnár István, a református börtönmisszió vezetője arra buzdította a jelenlévőket, hogy beszéljenek kollégáiknak a zarándoklatról, meséljék el nekik az ott tapasztalt élményeiket, hiszen ez jelentheti a majdani találkozók jövőjét.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Győri Levente, a Humán Szolgálat osztályvezető alezredesének gondolataival zárult az esemény, aki kiemelte a zarándoklat jelentőségét a személyi állomány körében, megköszönte a szervezők, résztvevők munkáját, valamint tolmácsolta a zarándokok felé azt az elköteleződést, amely a hagyományteremtő szervezés folytatása felé mutat.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főo.Végül mind a zarándokok, mind pedig a szervezők egyetértettek abban, hogy elkötelezettek a zarándoklat jövőbeni folytatásában Mátraverebély-Szentkúton.

 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció