Fogvatartottak zarándokoltak Mátraverebély-Szentkúton

Publikálva: 2017. június 22.

Tizenöt börtön közel 80 fogvatartottja vett részt június 22-én Mátraverebély-Szentkúton, a második Országos Fogvatartotti Zarándoklaton. Az eseményen a történelmi egyházak vezetői mellett számos világi meghívott is jelen volt, az egyházi vezetők egyenként köszöntötték a saját felekezetükhöz tartozó fogvatartottakat.

Fotó: BvOPBíró László tábori püspök a büntetés-végrehajtási lelkészek koncelebrálásával tartott szentmisét a zarándoklaton megjelenteknek, akik ezt követően megtekintették a kegyhelyet és megismerhették annak történetét. A programsorozat a Misztrál zenekar előadását követően közös imádsággal, hálaadással zárult. A zarándoklaton az alacsony vagy közepes biztonsági kockázatba sorolt, együttműködő fogvatartottak vehettek részt.

Fotó: BvOP
A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítése. Ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. A börtönlelkészek együtt fáradoznak a reintegrációs tisztekkel, pártfogókkal, pszichológusokkal és az EFOP 1.3.3. azonosító számú projekt tanácsadóival azon, hogy az elítéltek törvénytisztelő állampolgárokként történő visszavezetése a társadalomba minél hatékonyabb legyen. A börtönlelkészek munkája nem csak a büntetés-végrehajtásnak, hanem az egész társadalomnak fontos, mivel mindannyiunk közös érdeke, hogy a börtönben töltött idő után a fogvatartottak képesek legyenek a közösségben és a közösségért élni. A hazai börtönökben biztosított a szabad vallásgyakorlás, a bv. kódex és a részletes szabályokat meghatározó végrehajtási rendelet is külön fejezetben rendelkezik erről.

Fotó: BvOP
A négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – 34 börtönlelkésze végzi egyházi irányítás, felügyelet alatt tevékenységét a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. A börtönlelkészek munkájuk során nem csak a szorosan értelmezhető lelkipásztori feladataikat látják el, hanem jelentős időt és nem kevés energiát fordítanak az intézeteken belüli egyházi és karitatív munka szervezésére, a börtönök parancsnokaival és személyi állományával együttműködve. Az egyházi szervezetek, illetve a börtönmissziók tevékenysége nagymértékben támogatja a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs céljainak elérését, továbbá segíti a fogvatartási körleteken végzett szakmai munkát. A lelkészek irányításával több helyen színjátszó körök, énekkarok alakultak, amelyek tagjai rendszeresen szerepelnek más büntetés-végrehatási intézetekben és külső helyszíneken is, például templomokban, vallási ünnepeken, rendezvényeken.

Fotó: BvOP
A magyar büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartottak vallásgyakorlására számos lehetőséget biztosít: évek óta megrendezett fogvatartotti programokkal, országos bibliavetélkedővel, imanapokkal, szentmisékkel, csoportfoglalkozásokkal, zenés istentiszteletekkel, sikeresen adaptált nemzetközi kezdeményezésekkel, mint a börtöncursilló, vagy a már három bv. intézetben működő APAC körletek kialakításával segítik a fogvatartottak lelki egyensúlyának kialakulását, fejlődését.

Fotó: BvOP

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP), a katolikus egyház és a kegyhely vezetésének együttműködése alapján korábban a büntetés-végrehajtásnál szolgálatukat teljesítők is ellátogathattak Mátraverebély-Szentkútra: május 31-én huszonnégy bv. intézet közel 140 büntetés-végrehajtási dolgozója vett részt a zarándoklaton.

Fotó: BvOP

Fotó: BvOP

Fotó: BvOP

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció