Szakmai tevékenység

Az IMEI zárt jellegű országos hatáskörű büntetés-végrehajtási egészségügyi intézet, ezért működését a büntetés-végrehajtásra és az egészségügyre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
Az intézetben különböző jogi státuszú személyek pszichiátriai és neurológiai kivizsgálását és kezelését végezzük:
1. Betegnek tekintendő az ideiglenes kényszergyógykezelt és a  kényszergyógykezelt személy, illetve a kóros elmeállapotúvá vált elítélt.
Kezelésük 4 férfi, illetve 1 női Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon (PRO)folyik.
2. Beutaltnak tekintendő az előzetesen letartóztatott vagy elítélt, továbbá az a személy akinek a bíróság az elmeállapotának megfigyelését rendelte el (Be.107.§), illetve akinél IKGYK elrendelésére nincs alap, de pszichiátriai kezelésük  szükséges, emiatt előzetes letartóztatásukat az IMEI-ben kell végrehajtani (Be.141.§)
A beutaltak elhelyezése a Neuropszichiátriai Osztályon történik.
A kényszergyógykezelés során a beteget az orvostudomány mindenkori állása szerinti szakszerű ellátásban kell részesíteni, hogy állapotának romlását megakadályozzák és egészségét mielőbb a lehetséges mértékig helyreállítsák. (Bv. Kódex 318 §.)
A gyakorlatban a kezelés a személyzet összehangolt munkája (team munka) révén valósul meg. Az orvosi, pszichológiai, pszichopedagógiai, ápolói és szociális gondozói tevékenység egyaránt arra irányul, hogy a betegek rehabilitációja minél hatékonyabb legyen és az elbocsájtást követően visszailleszkedésük (reintegráció) sikeresen menjen végbe. Ezáltal nagy valószínűséggel elkerülhető, hogy újabb kényszergyógykezelést megalapozó cselekményt kövessenek el.  
A team munka vezetője az osztályvezető főorvos, aki az intézet főigazgató főorvosa által jóváhagyott szakmai koncepciónak megfelelően irányítja, összefogja a betegekkel kapcsolatos terápiás munkát. Mivel a betegek általában éveket töltenek el az intézetben (átlag 5-6 év), ez hosszú terápiás folyamat megtervezésére ad lehetőséget.
A kényszergyógykezelés alapja a gyógyszeres kezelés, mely kiegészül az egyéni és csoportos pszichoterápiával, illetve szocioterápiás foglalkozásokkal. A párhuzamosan folyó kezelési módok egymás hatását erősítik.
A csoportterápiás munka egymásra épülő lépésekben valósul meg, mely a betegeket a kezelés kezdetétől az elbocsájtásig végigkíséri. A pszichiátriai betegségek gyógyításának egyik sajátossága, hogy rendkívül fontos a beteg együttműködése, minél aktívabb részvétele. Ezért arra kell törekedni, hogy a betegeket a terápiás folyamatba bevonjuk, hogy betegségbelátásuk kialakuljon, mivel ez a visszaesés kockázatának csökkentésében is döntő fontossággal bír. 
A csoportok a kezdeti szakaszban a beilleszkedést segítik, illetve pszichoedukációs céljuk van, ismereteket nyújtanak a pszichiátriai betegségekről, a betegséggel való együttélésről. A pszichoedukációs csoportokon való részvétel lehetőségét a hozzátartozóknak is felajánljuk. 
A kezelés további részében a csoportterápia a rehabilitációt segíti elő, szükség szerint egyéni terápiás ülésekkel, családi terápiás konzultációkkal kiegészítve.
A sikeres reintegráció és rehabilitáció érdekében az IMEI pszichopedagógusai sajátos nevelési feladatokat látnak el. 
A nevelői munka elsődleges célja, hogy a betegek a kényszergyógykezelés megszűntetése után visszailleszkedjenek a mikro- és makroközösségbe, és lehetőségeikhez képest egészséges társadalmi életet éljenek.
A feladatok a betegekkel való foglalkozás során igen sokrétűek. Egyik legfontosabb alapelv az egyéni bánásmód elvének érvényesítése. Ehhez igyekszünk minél jobban megismerni betegeinket, családi és baráti kapcsolataikat. Az eredményesség érdekében rendszeresen egyéni, kis- és nagycsoportos foglalkozásokat szervezünk részükre. Ezeken a közösségi fórumokon biztosítjuk a természetesség elvének megvalósítását, teret adunk gondolataik kibontakozásának, elősegítjük az egymás közötti társas kapcsolatok kiépítését, fenntartását, erősítését.
A betegek ügyeinek és kapcsolattartásának intézésén kívül a gyógyulásukat és szabadidejük hasznos eltöltését elősegítő szocioterápiás, sport- és szakköri foglalkozások megszervezése és lebonyolítása teszi ki a reintegrációs tiszti munka egy jelentős részét. Rendezvényeinken a betegek önkéntes alapon vehetnek részt. Jelenleg az alábbi programokat és foglalkozásokat biztosítjuk betegeink részére: ének-zenei készségfejlesztő foglalkozás, kreatív terápiás foglalkozás, angolnyelv szakkör, zenés-táncos összejövetel, könyvtár, az időjárás függvényében sportfoglalkozás (foci), kertészkedés, filmklub, főző szakkör. 
A betegek érdeklődési körének megfelelően sportbajnokságokat és szellemi vetélkedőket is szervezünk.
A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje TÁMOP 5.6.3 pályázat kapcsán szakmaképzésbe 20 fő kényszergyógykezelt beteget vontunk be. A projekt keretén belül megvalósult 150 órás betanító számítógépes alapképzés 2015. június 30-ával lezárult, 18-an (ketten hamarabb szabadultak) sikeres vizsgát tettek.
Havonta egy alkalommal intézeti nagyprogramot szervezünk, amelyeken a társas együttlét és a koedukációs kapcsolatok fejlesztését is szem előtt tartjuk. Ilyen például az újévköszöntő mulatság, a farsangi vagy a húsvéti buli, a költészet napi szavalóverseny, a majális, az aratóünnep, a szüreti mulatság, vagy a Ki mit tud.
Nevelői munkánk hangsúlyos része betegeink egyéni ösztönzése annak érdekében, hogy elkerüljük beszűkülésüket, befelé fordulásukat, strukturáljuk, tartalommal töltsük meg szabadidejüket. A motiváltság fenntartása és a közös tevékenység az együttműködési készségre is hat, mely a betegek állapotjavulásának fontos összetevője. Önbecsülésüket erősíti a közösség előtti szereplés nyújtotta sikerélmény, társaik elismerése.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció