Alapítvány

"Alapítvány a baracskai foglárokért" 

 

Az alapítvány céljai:
 
A) Az intézet személyi állományának, nyugállományba vonult dolgozóinak és családtagjaiknak egészségmegőrzése, betegségmegelőzése; gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs, rekreációs tevékenységek támogatása. Az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

B) Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott dolgozók szociális támogatása, családsegítés, súlyos beteg hozzátartozóik gyógyításának segítése, az elhunyt bv. dolgozó özvegyének, árváinak támogatása. 

C) Kulturális tevékenységek, bv.-s nyugdíjas- találkozók szervezése, lebonyolítása, a személyi állomány és családtagjaik, valamint az alapítványi támogatók számára.

D) A bv. dolgozók gyermekei oktatásának, üdültetésének segítése, szabadidős programok szervezése.  

E) Az egészséges életmód kialakítására ösztönző sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása a bv.-s családoknak, a régióban lévő bv. intézeteknek és a társ fegyveres rendvédelmi szerveknek, továbbá az ehhez szükséges sporteszközök beszerzése.

F) Az önvédelmi képzés lehetőségeinek megteremtése, ilyen irányú ismeretek szinten tartása, fejlesztése.

G) A személyi állomány szakmai továbbképzésének, idegennyelv-oktatásának elősegítése, szakmai utak keretében bel- és külföldi intézetlátogatások lebonyolítása.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció