Martonvásári objektum

 Forrás: KDOBVIA büntetés-végrehajtási szervezet 1985 márciusában vásárolta meg az ingatlant, miután a Büntető Törvénykönyv 1985. január 1-jei módosításával a büntetési nemek köre bővült a „szigorított javító-nevelő munkával”. Ezen büntetési fokozat a szabadságvesztés büntetés és a javító-nevelő munka között helyezkedett. 

Minimális átalakítást követően 1985-ben kezdődött meg 600-700 elítélt befogadása. Az intézet 1985-től 1994-ig „Szigorított Javító-nevelő Munkát Végrehajtó Intézet” néven önálló költségvetési szervként működött, alaptevékenységként a szigorított javító-nevelő munka végrehajtását látta el, felügyeleti szerve az Igazságügyi Minisztérium, szakfelügyeletet ellátó szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága volt. A létesítmény úgynevezett „félszabad” jellegű volt, ami azt jelentette, hogy az elítéltek többsége külső munkahelyen dolgozott, a távoli munkahelyeken dolgozók az ott lévő munkásszállásokon laktak. A munkahelyeken az elítélteket nem őrség, hanem a munkáltatást végző üzem „civil” művezetője felügyelte. Az intézet belső működése is inkább a munkásszállások házirendjéhez hasonlított és jóval nagyobb mozgási lehetőséget, szabadabb életvitelt biztosított a fogvatartottak részére, mint a hagyományos, „zárt” rezsimű büntetés-végrehajtási intézetek. Az elhelyezés nem zárkában, hanem lakóhelyiségben történt, azok ajtaja állandóan nyitva volt, a szálláskörlethez tartozó helyeken pedig szabadon lehetett közlekedni. Bár a Btk. 1988-ban hatályba lépő rendelkezései a szigorított javító-nevelő munka kiszabásának lehetőségeit még bővítette, azonban az 1989. évi XXIII. törvény a közveszélyes munkakerülés törvényi tényállását megszüntette, ennek következtében a fogvatartottak létszáma nagymértékben csökkent, ami együtt járt a vállalatok részéről a munkásszállók beszüntetésével és a szerződések felbontásával is. Az közkegyelemről szóló 1990. évi XXXIX. törvény további létszámcsökkentést eredményezett. A megváltozott társadalmi, politikai körülmények között fokozatosan megváltozott azoknak a bűncselekményeknek a köre, amelyekért a bíróság – mint alternatív büntetést – kiszabhatta a szigorított javító-nevelő munkát. 1992-ben a még itt lévő fogvatartottakat (121 fő) az igazságügy-miniszter határozatlan idejű büntetés-félbeszakításban részesítette és szabadította, ekkor az intézetet fogház fokozatú szabadságvesztést töltő fogvatartottakkal próbálták feltölteni.
Az intézet 1994-ben, a „szigorított javító-nevelő munka” büntetési nem megszűnése után működési célját elveszíttette, önállósága megszűnt, még ez évben – telephelyként – a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézethez csatolták.

Bár a szigorított javító-nevelő munka jogintézménye megszűnt, azonban működése során olyan gyakorlati tapasztalatokkal szolgált, amelyek megalapozták egy nyitott végrehajtási fokozat létrehozását, az 1993. évi XXXII. törvénnyel életbe léptetett „enyhébb végrehajtási szabályok” jogintézményét. 1994-től ezen végrehajtási szabályok hatálya alá tartozó fogvatartottak elhelyezésére szolgált az objektum. Az itt elhelyezett 100-150 elítélt jellemzően a Fővárosi Csatornázási Műveknél, illetve más civil munkahelyeken dolgozott. Jogszabályi szigorítás következtében 1999-től az EVSZ hatálya alá helyezhetők köre azonban jelentősen szűkült, továbbá a külső munkáltatás feltételei is szigorodtak, ennek következtében nem volt szükséges az objektum további igénybevétele a fogvatartottak elhelyezésére, ezért 2000. augusztus 1-től bezárásra került, ettől kezdve raktározási célokat szolgált.

Az objektum újraindítása évek óta tervben volt az országosan a bv. intézetekben tapasztalható túlzsúfoltság csökkentése érdekében. A szükséges előkészítő munkálatok, illetve az objektum felújítási munkálatainak végrehajtását követően az újranyitás 2015 tavaszára valósulhatott meg.

Forrás: KDOBVI

A bontási munkálatokon összesen mintegy 11.000 munkaórában, naponta 18- 20 fogvatartott dolgozott. A biztonságtechnikai rendszerek megtervezését az intézet végezte, melyet a baracskai és székesfehérvári objektum rendszeréhez szorosan csatlakozva alakítottak ki. A műszaki átadás-átvétel 2015. február 26-án megtörtént, az objektum kialakításának bruttó költsége 330 millió Ft volt.

Forrás: Apró Andrea

Az objektum felszerelése a belső ellátás keretében valósult meg a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok bevonásával, fogvatartottak által előállított termékekkel. A 126 fogvatartott befogadására alkalmas objektumban 18 lakóhelyiséget alakítottak ki. A körletépületben minden szinten található reintegrációs tiszti iroda, az I. emeleten lett kialakítva az egészségügyi helyiség, az alagsorban pedig az ellátás helyiségei: a melegítő konyha, étkező, kiétkező bolt, raktárak és a közösségi terem.

Forrás: KDOBVI

 A kapuügyelet épületében kapott helyet többek között az ügyeleti helyiség, a szerverszoba, az öltöző helyiségek, valamint a látogató helyiségek. A környező települések önkormányzataival történő kiváló együttműködésnek köszönhetően a toborzási tevékenység eredményes volt, a beruházás kapcsán a büntetés-végrehajtási szervezet 62 új munkahelyet teremtett.

A felújított objektum a kor biztonsági kihívásainak és a jog- és szakszerű fogvatartás minden követelményének megfelelő környezetet biztosít az itt elhelyezendő fogvatartottaknak, valamint kiváló munkakörülményeket teremt az itt dolgozók számára.

Az átadáskor a körletépület külső hőszigetelése, illetve az ehhez tartozó homlokzat-felújítási munkálatok még tervként szerepeltek.

 Forrás: Apró AndreaA 2015. évi energiaracionalizálási pályázat keretében - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően -, végrehajtásra került az épület utólagos homlokzati hőszigetelése külső vállalkozó bevonásával.

Forrás: KDOBVI

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció