Baracskai objektum

Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Forrás: KDOBVI archivAz intézet területe az 1900-as évek első felében jómódú földbirtokosok tulajdonában volt, pl. az ismert sörgyáros Dreher család is jelentős részt birtokolt (az ő tulajdonukban volt a Kőbányai Sörgyár és a martonvásári Brunswick kastély is). A birtokokba beékelődő tanyákon, illetve majorságokon jómódú parasztok és vitézi renddel kitüntetettek - a kor szintjéhez képest korszerű, színvonalas - gazdálkodást folytattak. 1945 után, a nagybirtokok államosításakor ezen birtokok is állami tulajdonba kerültek. Az annamajori terület ekkor került át az Igazságügyi Minisztériumhoz, ahol mezőgazdasági munkahelyet hoztak létre mintegy 70-80 elítélttel, mely a Budapesti Gyűjtő Fegyházhoz tartozott. Ez tulajdonképpen a garasini elvek alapján működő munkatábor volt, jogerős elítéltekkel, internáltak azonban nem voltak. A háború pusztításai következtében a körülmények kezdetlegesek voltak, a földek művelése és a gazdálkodás is primitív színvonalon indult meg. Az elítéltek élelmezésének, tisztálkodási, ruházati ellátásának és felszerelésének biztosítása Budapestről történt. Az őr, aki ezzel a feladattal volt megbízva, lovas fogattal indult Budapestre reggel 3 órakor, és késő este ért vissza Annamajorba…
Az intézet 1953. 03. 01-én önálló lett Bv. Munkahely Parancsnokság Baracska néven. Ekkor alakították ki az intézet parancsnokságát, a szakszolgálatokat (őrzés, anyagi ellátás, egészségügyi ellátás). Ez időben az elítéltek létszáma 1000-1200 főre növekedett. Az intézetben köztörvényes férfiak és nők voltak elhelyezve, akik más zárt intézetben jól viselkedtek és kedvezményben részesülhettek. Az elítéltek őrzését csak külső őrzéssel biztosították, kerítés nem volt, a nyári mezőgazdasági munkák idején a munkaidő napkeltétől napnyugtáig tartott, az elítéltek nagy része kint aludt a határban…

Forrás: KDOBVI
1972-ben az intézet a Baracskai Fogház és Börtön nevet kapta, ez egyben azt is jelentette, hogy elzárásos, börtön és fogház fokozatú férfiak nyertek itt elhelyezést. A szabálysértések többségét a közveszélyes munkakerülés, rendőrségi felügyelet szabályainak megszegése, tiltott visszatérés (akiket Budapest területéről kitiltottak) miatt szabták ki. 1989 után, amikor a „kmk.” mint szabálysértés illetve bűncselekmény megszűnt, a szabálysértők létszáma néhány főre csökkent.
Az intézet alapvetően magán viseli a büntetés-végrehajtás intézményrendszerének elmúlt hat évtizedes fejlődését és az ebből adódó törvényi és szervezeti változásokat; feladatai alapvetően nem változtak, de a különböző büntetés-végrehajtási elképzelések, felfogások és feladatok igen, és persze napjainkra óriásit változtak és korszerűsödtek a körülmények.
A kezdetekből származó olyan érdekességek, mint pl. a 80-90 fős széntüzelésű, mennyezet nélküli zárkák, a havi egyszeri 40 soros levélváltás, a táborsorakozókor történő „ünnepélyes” levélosztás, a heti egyszeri „mozi” vetítés a robozi körlet 8-9-es épületének falára, stb. mára már szinte elképzelhetetlen.

Forrás: KDOBVI archivum

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció