Székesfehérvári objektum

Forrás: KDOBVI

Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

1704-ből származó iratok arról tanúskodnak, hogy Székesfehérvár már akkor rendelkezett olyan katonai épülettel, melyet börtön céljára használtak. Ez az akkori város főterén - a Városház téren - helyezkedett el. A város lakói ezt a létesítmény úgy nevezték, hogy „török jégverem”, itt azok nyertek elhelyezést, akik valamilyen formában vétettek a törvény ellen. Ugyanakkor a Megyeháza alagsorában szintén találunk ebben az időben zárkákat, melybe a megye közigazgatási területén élők és bűncselekményt elkövetők kerültek. A piac terjeszkedése, illetve a város rendezési terve miatt 1753-tól többször felmerült a „török jégverem” lebontása. Erre 1760-ban került sor. Ezzel egy időben tatarozták és felújították a Megyeháza alagsorában lévő börtönt. A város és környéke létszámának növekedése és a börtön szűkös befogadóképessége azonban felvetette egy új börtön építésének szükségességét. A város tanácsa végül 1884-ben elfogadta az új törvényház és fogház építésének terveit.
Az 1900-as esztendő nyarán a város egyik legszebb terének, a Zichy ligetnek sarkán került sor a fogház alapkövének letételre. Az épület terveit Say Ferenc mérnök készítette. (Az ő tervei alapján épült már akkor a város két jelentősebb épülete, a Szent György Kórház és a Császári Királyi 67. Gyalogezred, valamint a 10. Huszárezred laktanyái.)
Az új börtönépületet 1902. október 20-án egész napos ünnepség keretében adták át rendeltetésének.
A fogház épülete szervesen kapcsolódott a törvényszék épületéhez, és annak irányítása és felügyelete alatt működött 1945-ig. Az átadást követően pontos létszám nincs a fogház befogadóképességéről. Korabeli adatok tanúsága szerint a törvényszék börtönében 1906 júniusában 45 elítélt számára volt hely. A legelső, 1909-ből származó Kataszteri Törzsív utal arra, hogy a fogházban összesen 48 zárka található, mely magánzárka és társas cella néven volt nyilvántartva. 1912-ben a zárkák számát 59-re bővítették.
A II. világháborút követően külső munkahelyeken, illetve a börtön épületében is végeztek a fogvatartottak különböző munkákat (kosárfonás, tollfosztás, fonalcsévézés, ágynemű-, és munkaruhavarrás, orvosi fecskendő szerelés, gyógyszeres kupak készítés, diótörés). 14 telephellyel rendelkezett ekkor Fehérvár, ez az intézet adta a munkaerőt Pálhalmának, Baracskának, de ide tartoztak létszámilag azok az elítéltek is, akik a megye akkori mezőgazdasági üzemeiben foglalkoztattak. Így volt olyan időszak, amikor Székesfehérvár tényleges elítélt létszáma 3600 fő között mozgott.
1990 óta az intézetben megszűnt a szervezett munkáltatás. Jelenleg csak a költségvetés keretében - az intézet mosodájában, és háziműhelyében - folyik munkáltatás. Az intézet jelenlegi létszáma megközelíti a 200 főt.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció