Az intézet története


Az egyik legrégebbi magyar büntetés-végrehajtási intézmény épületét 1352-ben Nagy Lajos király a magyar alapítású Pálos Rend kolostorának építtette. A mellette  lévő templomot Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A kialakuló település  a   későbbiekben  a  „ mi  Máriánk ”  után  kapta  a  Márianosztra elnevezést.  A  Rendet  1786-ban  feloszlatták,  a  kolostorépület  a  kincstár tulajdonába került.
Az 1848-1849-es szabadságharc leverése után Magyarországon az osztrák büntetőjog  lépett  hatályba,  ennek  megfelelően nagyszabású börtönépítés kezdődött  országszerte.   Az  üresen  álló  kolostorépületet a kormány 1858. évtől  kezdődően  40  évre  kibérelte és országos női fegyintézetté szervezte, működtetését  a  Szent  Vince  Rend irgalmas nővéreire bízta. A „Keresztény Szeretet Lányai”  1858.  augusztus  15-én   érkeztek  az  elhagyatott kolostor- épületbe, és megkezdték a felkészülést az elítéltek fogadására. 

  Korabeli látogatófogadás. Forrás: intézeti archív         1858. október 17-én  megtörtént  az  átadás,  az első főnöknő Wagner Paula volt, aki 21 nővérrel vette át az  intézetet. Az  év  végéig 344 elítéltet szállí-tottak ide. A külső őrzést 4 férfi őr látta el. A börtönben a nővérek gazdálkod-tak, eltartották magukat és a fogvatartottakat, ezt az állam által adott „fejkvó-tából” és a megtermelt javakból tették közel 100 éven keresztül. 1949 májusá-ban az intézet állami tulajdonba és igazgatásba került, a nővéreket menesz-tették.   A  női   elítélteket  innen  Sátoraljaújhelyre  és  Kalocsára szállították, helyükre  férfi  fogvatartottak kerültek.  Az 50-es években Márianosztra lett a magyar börtönök büntetőintézete, a főként politikai elítéltek létszáma megha-ladta a 2000 főt. Itt raboskodott sokak mellett Göncz Árpád, Bibó István, Mensáros László is. A helyükre a 60-as években „köztörvényesek” kerültek, az új, modern végrehajtási szabályok kiadásával előtérbe került a törvényes-ség, a pedagógiai elvek érvényesülése, az elítéltek nevelése.
A zárkacsarnok napjainkban. Forrás: intézeti archív

Az  1970-es   évek   végétől  az  intézet  látványos  fejlődésnek indult, üzem- csarnok,   kazánház  épült,  víz-  és  csatornahálózat  létesült, az  épületeket központi fűtéssel látták el, új fogvatartotti munkahelyek teremtődtek.  A  köz- üzemi   létesítmények   kialakítása   a   falu  fejlődésére   is  kedvező  hatást gyakorolt.   A   személyi   állomány  elvégzett munkájának eredményességét igazolja,  hogy  az  intézet  alapításának  150.  évfordulója  alkalmából tartott ünnepi  rendezvény  keretében  2008-ban  – a magyar büntetés-végrehajtási intézetek  közül  elsőként – kapta meg  a  „Büntetés-végrehajtásért Kitüntető Zászlót”.

Az intézet kápolnája 2010-ben újult meg. Forrás: intézeti archív
2010-ben az Európai Unió támogatásával nagyszabású munkálatok kezdőd-tek el.  Az  egyházzal  való közös  közreműködéssel megújult a Pálosok tere. Majd az irodaépület homlokzata került felújításra. A fegyház épületét hőszige-telték, nyílászáróit kicserélték. Az egész épületegyüttes világítását és fűtését korszerűsítették. 

Megújult homlokzat. Forrás: intézeti archív

 Szintén  pályázati  keretből  a  falu  számára  is  könnyen elérhető  konferencia  központot  és  játszóházat  alakítottak  ki,  hiányt pótló korszerű  parkoló  épült ki.  Szintén az  egyházzal való jó kapcsolat jegyében 2012-ben a Pálos-rendet és a börtönt, annak történetét és jelenét bemutató – bárki számára látogatható - kiállítótermek nyíltak. Az országban egyedülálló módon  őrzők és  őrzöttek  hamvainak egyaránt nyughelyet adó rabtemető is megújult,  a  börtön  épülete  mögött  várja  az  ide  látogatókat. Az érdeklődő megtapasztalhatja a hegyek nyújtotta szinte érintetlen természeti szépség, a börtön által képviselt szigorú rend és a rabtemető egyvelegének különleges, nyugalmat sugárzó hangulatát.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció