Megújultak a szekszárdi börtön zárkái

Publikálva: 2016. május 24.

Ünnepélyes keretek között május 23-án adták át a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet közelmúltban felújított 27 kis alapterületű zárkáját. A beruházás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által biztosított 17,4 millió Ft-os támogatásból valósult meg. Az újonnan beépített zárkaajtókat a bv. gazdasági társaságai gyártották, míg a felújítási munkálatokat az intézetben szabadságvesztésüket töltő fogvatartottak végezték.

Fotó: Apró Andrea - BvOP

Az ünnepség elöljárója Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese volt, de az átadáson részt vettek a helyi és regionális társ rendvédelmi szervek vezetői mellett a Baranya megyei, valamint a Somogy megyei büntetés-végrehajtási Intézetek parancsnokai, illetve a Duna-Mix Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetője is.

Fotó: Apró Andrea - BvOP

Fotó: Apró Andrea - BvOP

Fotó: Apró Andrea - BvOPElsőként Soczó László bv. ezredes, intézetparancsnok mutatta be prezentációjában a beruházást. A parancsnok elmondta, hogy 27 kis alapterületű zárkában választották el fallal az illemhelyeket, valamint fémajtókra cserélték a régi faajtókat. A beruházásnak köszönhetően az intézet nagy lépést tett az európai normáknak megfelelő fogvatartási körülmények felé. 

 

 

 

 

Őt Lajtár József követte, aki kiemelte, hogy a szekszárdi beruházás is azt erősíti, hogy Magyarország meg akarja oldani az emberjogi szervezetek által kifogásolt problémákat. Ennek megfelelően ez év végéig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának finanszírozásával minden börtönben befejeződnek majd az illemhelyleválasztási munkálatok. Ezt követően értékelte a beruházás megvalósítását, az intézet ezen a területen végzett munkáját. Elismerően szólt a szekszárdi börtön saját kezdeményezéseiről, a közelmúlt folyamatos és sikeres fejlesztéseiről. Végül megköszönte az intézet és a felújításban közreműködő gazdasági társaságok áldozatos munkáját. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a vendégek megtekinthették a felújított zárkákat. A rendezvényen megjelentek a helyi, valamint az országos sajtó képviselői is, akik tudósításaikban örökítették meg az intézet életében kiemelkedő jelentőségű eseményt. Az ünnepség egy munkaebéddel egybekötött szakmai konzultációval zárult.

Fotó: Apró Andrea - BvOP

A szekszárdi börtönben a zárkaajtók cseréje és a mellékhelyiségek leválasztása is fogvatartotti munkával valósult meg. A beruházás első munkálatait az intézet 2015. május végén kezdte meg, melynek során a karbantartó szakmaképzésén részt vevő fogvatartottak a gyakorlatban is alkalmazni tudták a korábban tanultakat. Az elítéltek a bontási munkálatokban, az anyagszállításban, illetve a segédmunkákban is részt vettek: falaztak, vakoltak, meszeltek, burkoltak, sőt a víz és a villamos hálózat szerelésében is közreműködtek. Az új zárkaajtókat pedig a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságai – a váci Duna-Mix Kft. és a Sopronkőhidai Kft. – fogvatartotti munkaerővel gyártották.


Fotó: Apró Andrea - BvOPFotó: Apró Andrea - BvOP

Fotó: Apró Andrea - BvOP

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció