Minden egész eltörött

Publikálva: 2018. január 18.

Minden egész eltörött – Életutak a kényszergyógykezelés után” címmel 2017. november 28-án megrendezték az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet történetének első tudományos konferenciáját.

A rendezvény kiemelt célja volt az IMEI munkájának bemutatása és a kényszergyógykezelés szélesebb körben való megismertetése, valamint szakmai párbeszéd kezdeményezése azokkal a szervezetekkel - elsősorban pszichiátriai betegotthonokkal, és közösségi pszichiátriai ellátó szervezetekkel – akik aktív szerepet vállalhatnak a betegek kényszergyógykezelést követő életének segítésében.

A rendezvénynek a Budapesti Fegyház és Börtön kultúrterme adott otthont, ahol a falakon az IMEI Művészetterápiás csoportjának  alkotásai kerültek kiállításra.

Fotó: Fekete Attila BVOP 

A konferenciára meghívtuk az ország minden megyéjéből az egyes pszichiátriai betegotthonok képviselőit, valamint több közösségi pszichiátriai ellátó munkatársait. A rendezvényre 33 szervezet részéről 77 fő regisztrált. A hallgatóság büntetés-végrehajtási szakemberekkel egészült ki, így a résztevők száma közel 100 fő volt.

A Konferenciát a BvOP Egészségügyi Főosztály részéről dr. Nemes Nagy Anna bv. orvos ezredes nyitotta meg, aki ismertette az IMEI szerepét, helyét a büntetés-végrehajtási szervezetben.
Ezután dr. Hamula János bv. főtanácsos, főigazgató főorvos, valamint az IMEI reintegrációs illetve klinikai pszichológiai szakterületi vezetői, Császárné Győrffy Andrea bv. alezredes és Uzonyi Adél bv. alezredes bv. tanácsos mutatták be az intézet működését, szakmai tevékenységét. Pál Roland c. bv. törzszászlós vázolta a kényszergyógykezelt betegekkel kapcsolatos szociális munka sajátosságait. Mindezek után a témához kapcsolódó tudományos előadásokra került sor. 

Pszichiátriai betegségek és a kriminális cselekmények összefüggései címmel elsőként dr. Szuromi Bálint Ph.D (pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta, SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Forenzikus Pszichiátria Munkacsoport) tartott előadást. Hallhattuk többek között, hogy a mentális betegségekhez igen sok előítélet tapad, gyakran az, hogy a pszichiátriai betegek nagyon veszélyesek. Egy felmérés szerint a megkérdezettek 46%-a gondolja úgy, hogy erőszakos magatartásra hajlamosak a pszichotikus betegek. A kutatások, a tények azonban ezt nem igazolják. A szkizofréniával diagnosztizáltak 0.03%-a kerül bíróság elé erőszakos bűncselekmény miatt.
Kockázatbecslés a bűnmegelőzés szemszögéből című előadása keretében dr. Szuromi Bálint a kockázatbecsléssel kapcsolatos kutatások eredményeiről beszélt. Kitért a különböző mérőeszközökkel szerzett nemzetközi tapasztalatokra, melyek mentén a jövőbeni erőszakos magatartás előfordulásának valószínűsége is bejósolható. Elhangzott, hogy a bűnelkövetési visszaesés kockázatát többszörösére növeli a drog- és alkoholfogyasztás. Ezt a tényt az IMEI-ben végzett kutatás eredményei is alátámasztják. Az előadó a protektív, a visszaesési kockázatot csökkentő tényezőkről is beszélt. A gyógyszeres kezeléssel való együttműködés, a társas kapcsolatok ápolása, a munkavállalás, a szabadidős tevékenységek (és más tényezők) egyaránt csökkenthetik az újabb bűncselekmény elkövetésének valószínűségét.

Fotó: Fekete Attila BVOP 

Fotó: Fekete Attila BVOP

Az IMEI falon innen és túl

A kényszergyógykezeléshez kapcsolódó szakértői tevékenység címmel Dr. Baraczka Krisztina (igazságügyi ideg- és elmeorvos szakértő) tartott előadást. Eseteken keresztül mutatta be a szakértői tevékenység szerepét a kényszergyógykezelés elrendelésének és megszüntetésének folyamatában. Hallhattunk példát arra is, amikor valaki pszichiátria betegség révén válik áldozattá, majd ebből kifolyólag valamilyen bűncselekmény elkövetőjévé.
Gondolatok a tünetmentességről, felépülésről, a közösségi ellátásról címmel   Dr. Harangozó Judit (pszichiáter, rehabilitációs és pszichoterapeuta főorvos, közösségi koordinátor, az Ébredések Alapítvány vezetője, A NYITNIKÉK Magyar Antistigma Kezdeményezés program vezetője) tartott gondolatébresztő előadást, melyben az Ébredések Alapítvány és a közösségi ellátás biodiverzitáson alapuló szemléletét képviselte. Hallhattuk, hogy a fenntartható fejlődés perspektívájából az emberi sokféleség - beleértve a mentális betegségek okozta változatosságot is - fontos tényező. A pszichiátriai ellátás középpontjában a tünetek kontrollja helyett a felépülésnek kellene kerülnie. A beteg és a hozzátartozók személyes céljai által vezérelt szakmai munka és az önsegítés fontosságáról is szó esett.
A szkizofrén pszichózisok preventív szemlélete című előadásában Dr. Halmai Tamás (klinikai szakpszichológus)  - aki korábban az IMEI-munkatársa volt - újszerű megközelítést képviselt. A különböző pszichiátria betegségek megelőzésére vonatkozó kutatások eredményeit ismertette. Ezek fényében igen jól átérezhető modelljét mutatta be a szkizofrén élményfeldolgozás kialakulásának. Hallhattunk arról is, melyek azok az igen korai jelek, amelyek az idegrendszer sérülékenységéről árulkodhatnak, illetve egyben a megelőzés fókuszpontjai lehetnek.

Fotó: Fekete Attila BVOP

Fotó: Fekete Attila BVOP

A tudományos program második részében Kerekasztal beszélgetés a szakmai együttműködés tapasztalatairól és további lehetőségeiről címmel kerekasztal beszélgetésen vehettek részt a vendégek, amit Lukács-Miszler Katalin bv. százados, klinikai szakpszichológus moderált.

Fotó: Fekete Attila BVOP
 
A beszélgetés résztvevői:
• Dr. Baraczka Krisztina (igazságügyi ideg- és elmeorvos szakértő),
• Bódy Éva (EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya, főosztályvezető helyettes),
• Dr. Krausz Valentina (pszichiáter, IMEI, orvos igazgató),
• Dr. Kapócs Gábor (neurológus szakorvos, Szentgotthárdi Szakosított Otthon, volt intézményvezető),
• Szabó Attila (KEM-MERI intézményvezető),
• Dr. Szolnoki János (bíró, Fővárosi Törvényszék).

 A beszélgetésen a kényszergyógykezelés megszüntetésének különböző - kezelőorvosi, szakértői, bírói - szempontjain túl szóba került a pszichiátriai betegotthonok igen korlátozott férőhely száma, mely a kényszergyógykezelés megszüntetését is gyakran érinti. Az elhelyezést megnehezítő tényezőként merültek fel a bűnelkövető pszichiátriai betegekkel szembeni előítéletek, félelmek. Gyakorlati példákat hallottunk ezek mérséklésére, kezelésre. A minisztérium képviselője vázolta, hogy az igazságügyi tárcával folyó egyeztetések során milyen elképzelések körvonalazódnak a kényszergyógykezelt illetve más, erőszakos magatartású pszichiátria betegek tartós pszichiátriai ellátására vonatkozóan. A hallgatóságból érkező kérdés nyomán Dr. Szolnoki János bíró érzékeltette, hogy a kényszergyógykezelt betegek azonos jogi minősítésű bűncselekmény esetén gyakran lényegesen hosszabb időt töltenek bv. intézetben, mint a beszámítható elkövetők.

A nap lezárásaként a vendégek  intézetlátogatáson vehettek részt, ahol megismerhették  az intézet falain belül zajló rehabilitációs munkát.
 A konferencia befejeztével a visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak. Szinte minden résztvevő azt a reményét fejezte ki, hogy ezentúl rendszeres találkozásra és ezáltal  jobb együttműködésre nyílik lehetőség az IMEI és a meghívott szervezetek között.

A konferencia szervezésében az alábbi kollégák vettek részt: Bacsák Dániel tanácsadó (EFOP 1.3.3.), Császárné Győrffy Andrea pszichopedagógiai osztályvezető, Gasteiger Nóra kiemelt főreferens, Lakos Eszter pszichológus, Lukács Miszler Katalin klinikai szakpszichológus, dr. Mikes Henriett KEEO osztályvezető, Uzonyi Adél Klinikai Pszichológiai osztályvezető és dr. Waczel Erika pszichiáter szakorvos.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció