Hatályos Országos Parancsnoki Szakutasítások

   
2017  
1/2017 Tanúvédelmi Program és a személyi védelem ellátásával kapcsolatos bv-i feladatok
2/2017 Szabadság megállapítása és nyilvántartása
4/2017 Bv-i szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtása
5/2017 Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendje
9/2017 Rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez, illetve a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozásához kapcsolódó beruházások vagyonjogi átadása
12/2017 Fogvatartotti fórumok egységes végrehajtása
13/2017 Egyes reintegrációs feladatok végrehajtásának eljárási szabályai
14/2017 Foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendje
15/2017 Fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátása
16/2017 Bv-i intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátása
17/2017 Szelektív hulladékgyűjtés, az összegyűjtött hulladék értékesítése
20/2017 Munkáltatás munkaügyi hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló Módszertani útmutató
21/2017 Választható béren kívüli juttatások rendszere
22/2017 Munkába járás költségeinek elszámolása
24/2017 Sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos reintegrációs feladatok végrehajtása
25/2017 Bv. intézetekben fogvatartottak fegyelmi ügyeinek intézése
26/2017 Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek (egységes szerkezetben)
27/2017 Fogvatartottak öngyilkossági cselekményeinek megelőzésével kapcsolatos feladatok
29/2017 BVOP Esélyegyenlőségi Tervének kiadása
30/2017 Bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározása
31/2017 Bv. szervek személyi állományának törzsfoglalkozásra való felkészítése, részvétele
32/2017 Rendkívüli események felszámolási terveinek elkészítése
33/2017 BvOP pénzkezelésének szabályozása
34/2017 Magyar-szerb határszakaszon az ideiglenes biztonsági határzár megerősítésével, migrációs feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtása
35/2017 Fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárása
36/2017 Fogvatartottak szállításának végrehajtása
37/2017 Bv-i szervezet Rendszeresítési Szabályzatának kiadása
38/2017 BVOP Beszerzési Szabályzatának kiadása
45/2017 Munkaerővel és személyi juttatással történő gazdálkodás, személyi juttatások kifizetésével kapcsolatos adatszolgáltatás (egységes szerkezetben)
48/2017 Elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak közösségi jóvátételi programjának végrehajtásáról
50/2017 Bv-i Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igénybevételének térítési díjairól, valamint élelmezési normái
52/2017 Bv-i szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának kiadása
53/2017 Internet alapú Skype telefonálás
56/2017 Bv-i szervek területére történő be- és kilépés, valamint a bv. szervek területén tartózkodás részletes szabályai
57/2017 Személygépkocsi járműfajtára vonatkozó önköltség 1 kilométerére vetített összegének meghatározása
60/2017 Alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz- és kártalanítási eljárás
61/2017 Bv.hivatásos állománya lőkiképzésének végrehajtása
63/2017 Magyar-szerb határszakaszon Hercegszántó és Kelebia halastavak környékén az ideiglenes biztonsági határzárhoz kapcsolódó pótmunkák kivitelezésével, illetve a teljes határszakaszon a határzár megerősítésével összefüggő feladatok végrehajtása
65/2017 a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VII. 16.) BM utasítás végrehajtása
2016  
2/2016 Fogvatartottak letétkezelésének és egyéb pénzügyi rendelkezések végrehajtásának eljárási szabályozása (egységes szerkezetben)
9/2016 Bv-i szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzata
(egységes szerkezetben)
12/2016 Mozgósítási megbízottak kijelölése és feladataik meghatározása
15/2016 Bv-i szervezet gépjármű szabályzata
17/2016 Magyarország magyar-szerb határszakaszán erdészeti jellegű manőver út tervezése, kivitelezése, illetve elektromos hálózat kiépítéséhez szükséges szolgáltatás tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
20/2016 A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatok (egységes szerkezetben)
25/2016 Bv-i szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszere
26/2016 Fogvatartottak ellátásának és elhelyezésének  szabályai
27/2016 Bv állományának használatában lévő telefonokkal kapcsolatos feladatok
(egységes szerkezetben)
29/2016 Központi és helyi toborzási adatbázis létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok
32/2016 Bv-i szervezet kommunikációja (egységes szerkezetben)
33/2016 Bv-i szervezet Csapatszolgálati Szabályzatának kiadása
34/2016 Bv-i szervezet terrorizmus elleni Intézkedési Tervének kiadása
35/2016 PPP módszerrel üzemelő bv-i intézetek működése szakmai teljesítésigazolási rendje
38/2016 Bv-i szervezet Alaki Szabályzatának kiadása
39/2016 Bv-i szervezet minősített adatainak Biztonsági Szabályzata kiadása (egységes szerkezetben)
40/2016 Bv.Központi Kórház (Tököl) egészségügyi ellátásainak igénybevételéről, a beutalás rendje
42/2016 Bv-i szervek személyi állományának értesítési rendje
43/2016 Bv-i  szervek készenlétbe helyezése,  különleges jogrendi működésének szabályair és az ellenőrzés rendje
44/2016 Szolgálatképes állapot megállapításának általános rendje
45/2016 A vezetékes telefonon folytatott, nem hivatali célú beszélgetések megtérítési rendje
47/2016 Az egyenruházati, a munka- és védőruházati alapellátási normák kiadása, valamint az egyenruha-ellátásra jogosult állomány ruházati és öltözködési szabályzata
50/2016 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozása (egységes szerkezetben)
52/2016 Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó Szabályzat kiadása
55/2016 Külföldi kiküldetést teljesítők részére biztosított ellátások elszámolásának rendje (egységes szerkezetben)
57/2016 A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet végrehajtása (egységes szerkezetben)
58/2016 Kiétkező boltok működési rendje
60/2016 Bv személyi állománya pénztári tagságának szabályai
61/2016 Bv eszközeinek és forrásainak selejtezési rendjének kiadása
62/2016 NexonHR rendszerbe integrált fegyelmi- és bűnügyi nyilvántartó alrendszer eljárási szabályai, a fegyelmi-, bűnügyi- és méltatlansági adatállomány kezelése (egységes szerkezetben)
2015
3/2015 Fogvatartottak által igénybevett többletszolgáltatások díjainak meghatározása (egységes szerkezetben)
8/2015 Várandós fogvatartottakkal, és az anya és fogva tartása alatt született gyermeke együttes elhelyezésének eljárási szabályai, a fogva tartás időtartama alatt született gyermek és hozzátartozói kapcsolattartásának biztosítása
11/2015 Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet járóbeteg-szakellátásának igénybevétele, a beutalás rendje (egységes szerkezetben)
17/2015 Büntetés-végrehajtásnál foglalkoztatott, beutalási jogosultsággal rendelkező orvosok adatainak változásával kapcsolatos jelentési kötelezettség
21/2015 Bv-i szervezet kormánytisztviselőinek fogászati ellátásal, szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítése, támogatásban részesítése (egységes szerkezetben)
24/2015 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályai
(egységes szerkezetben)
26/2015 Bv-i szervezet Biztonsági Szabályzatának kiadása
31/2015 Katonai tiszteletadással történő temetések megszervezése és végrehajtása
32/2015 Polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének illetékességi rendje
34/2015 Panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendje (egységes szerkezetben)
35/2015 Élelmezési ellátás és gazdálkodás rendje
38/2015 Fogvatartottak Metadon kezelése
39/2015 Fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson valórészvétele
49/2015 BvOP anyag és eszközforgalmazásának, valamint a készletgazdálkodásának szabályzata
50/2015 BvOP eszközeinek és forrásainak értékelése
51/2015 BvOP eszközeinek és forrásainak leltározása és leltárkészítése
53/2015 Illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozása
63/2015 Fogvatartottak intézeten kívül történő előállítása
66/2015 Befogadási és Fogvatartási Bizottság részletes feladatai, tagjai és eljárásrendje, valamint a fogvatartottak munkáltatásához kapcsolódó egyes szabályok (egységes szerkezetben)
68/2015 BvOP számviteli politikájának kiadása (egységes szerkezetben)
69/2015 BvOP Önköltségszámítása
72/2015 Szolgálat alatt birtokban tartható tárgyak, eszközök körének korlátozásáról és a technikai ellenőrzés szabályairól
77/2015 Bv.Szervezet műveleti csoportjainak működése
79/2015 Bv.Szervezet Esemény-jelentési Szabályzatának kiadása
80/2015  BVOP Bizonylati Szabályzata
81/2015 Személyi állomány rekreációs programjának szervezése és végrehajtása
83/2015 BvOP papír és irodaszer ellátása
84/2015 Külföldi küldöttségek, vendégek fogadása, vendéglátása
85/2015 Bv szervezet Gazdálkodásának Szabályozása
86/2015 Bv-i szervezet által fenntartott fekvőbeteg intézetek Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása
88/2015 Fogvatartottakra vonatkozó többletinformáció adatmező vezetése
89/2015 Bv-i pszichológusok fogvatartottakkal való tevékenységét szabályozó Módszertani útmutató kiadásáról (egységes szerkezetben) 
90/2015 Speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitáció beutalási rendje
91/2015 Individuális (egyéni) pszichoszociális kockázatértékelés, a személyi állomány pszichikai alkalmassági vizsgálatai és a pszichológiai gondozási tevékenység rendszere (egységes szerkezetben)
2014
13/2014 Bv Szervezet rejtjelszabályzata kiadása
24/2014 Bv.szervezet hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a
hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátása, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítése, illetve támogatásban részesítése (egységes szerkezetben)
25/2014 BvOP belső rendje
35/2014 Szabadság megállapítása és nyilvántartása
46/2014 Bv.szervezet szolgálati kutyáinak rendszeresítésére, beszerzésére, tartására, kiképzésére és alkalmazására vonatkozó Szabályzata
47/2014 Bv.szervezet katasztrófavédelmi feladatai
51/2014 Belföldi reprezentáció (egységes szerkezetben)
2013
1/2013 BvOP Belső Kontroll Kézikönyvének kiadása

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció