Elindult a Fogvatartotti reintegrációs program az IMEI-ben is

Publikálva: 2017. április 14.

A fogvatartottak – beleértve a kényszergyógykezelés alatt álló betegeket is – számos kihívás előtt állnak szabadulásukat követően, legyen szó szociális ügyintézésről, álláskeresésről, vagy éppen a családi kötelékek megerősítéséről, helyreállításáról. A visszailleszkedést segíti a konvergencia régiókban megvalósuló EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt. A projekt elemei a Közép-Magyarország régióban, így az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben is megvalósulnak, azonban nem európai uniós, hanem költségvetési támogatásból.

A „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt célja alapvetően a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek és az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése, azonban nem feledkezik meg egy speciális fogvatartotti csoportról, a kényszergyógykezelés alatt álló betegekről sem. Az ő esetükben is alapvető fontosságú a bűnismétlés kockázatának csökkentése, hiszen éppen ezen kritérium vizsgálata alapján dönt a bíróság a felülvizsgálati tárgyalásokon a kényszergyógykezelés megszüntetéséről.

A személyiség- és kompetenciafejlesztő csoportos és egyéni foglalkozások, a különböző szakmaképzések, valamint az utógondozás a problémamentes és sikeres visszailleszkedést hivatott elősegíteni.
Intézetünkben a program megvalósításán egy tanácsadó dolgozik a Pszichopedagógia Osztály vezetőjének szakmai irányításával, szoros együttműködésben a kényszergyógykezelt betegosztályok reintegrációs tisztjeivel.

A projekt jelenleg a toborzás és a tájékoztatás fázisában jár – plakátokon, szórólapokon, valamint személyes beszélgetéseken keresztül igyekszünk minél több beteget bevonni a programba, akiknek a figyelmét elsősorban a szakmaképzések keltették fel.

A projekt keretén belül a tanácsadó a programba önként jelentkező betegek számára – a reintegrációs tisztekkel, a pszichológusokkal és a pszichiáter szakorvosokkal konzultálva – Egyéni Fejlesztési Tervet készít. A tervet személyiség- és kompetenciafejlesztő foglalkozások (indulatkezelés, konfliktuskezelés, asszertivitás, viselkedéskorrekció stb.), szakmaképzés (terveink szerint ajándéktárgy-készítés) és különböző humánszolgáltatások (életvezetési tanácsadás, munkaerő-piaci információk nyújtása, szociális és egészségügyi ügyintézés, segítő beszélgetés, pszichoedukáció stb.) révén valósítjuk meg. Ezen projektelemek egy része a betegek hozzátartozói számára is elérhetőek lesznek.

A projektről bővebben a TEtt-program honlapján olvashatnak.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció