Az intézet története


  Az 1876-os megyerendezések során a dinamikusan fejlődő, iparosodó Szolnok megyeszékhely funkciót kap. A mezőváros erőteljes fejlődésnek indul. A Tisza partján lévő épületeket nagy telekkel eladják. A telket a város 1882-ben nagy harc árán vásárolta meg. Ezzel megteremtődik a lehetőség ahhoz, hogy városrendezési tervet készítsen, valamint a közigazgatási központ hivatalai a városközpontban épülhessenek meg. Egymás után épül a vármegyeháza, városháza, gimnázium, törvényszék, megyei kórház, és a laktanya. A megyeszékhelyi szerepkör betöltéséhez szükséges hivatalok és szervezetek épületeinek elkészülte után, illetve mellette, kulturális téren is történt előrehaladás. Létrejött a Művésztelep, állandó színház, és több iskola is épült.
  1984-ben Kaposvári Gyula szerkesztésében megjelent „Szolnok képekben” című kötetében az olvasható, hogy 1891-ben épült meg Szolnokon a Magyar Királyi Törvényszék, azonban hiteles levéltári adatok alapján feltételezhető a későbbi építkezés valószínűsége.
  1880-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Törvényhatósági közgyűlése kérelemmel fordult a Magyar Királyi Belügyminiszterhez, hogy helyezzék Szolnokra a Törvényszéket. Ez évben Szolnok Város Képviselőtestülete közgyűlésen tárgyalja a Törvényszéki épület biztosítását bérlemény, vagy vásárlás útján. A szóban forgó ház jelenleg is áll a Tisza híddal szemben. A kiválasztott épület vásárlási értékét 40.000 Ft-ra becsülték. A képviselők a vásárlásra hajlottak, mert a bérletet kidobott pénzek tekintették. 1871. évi XXXII. tcz. 1., 2., 3. §-a alapján a Királyi Belügyminiszter Szolnokon, Mezőtúron, Abádszalókon, Kunszentmártonban, Jászberényben, Jászapátin, Karcagon, Kisújszálláson és Püspökladányon járásbíróságokat alapít. 1885. III. tcz-el az 1875. évi XXXVI. tcz. módosításával megszűntetik a Jászberényi és Karcagi Királyi Törvényszéket és Szolnokon állítanak fel helyettük Királyi Törvényszéket. Ezzel a Belügyminiszteri döntéssel Szolnok kiemelt helyet kap a törvénykezési munkában. Minden járásbíróság mellett működött valamilyen börtön is. Ezt igazolja 1887. július 13-án kelt Tóth Mór Királyi ügyész jelentése. Jász-Nagykun Szolnok Vármegyében, abban az időben Jászberényben 200 fős befogadó képességgel, valamint Szolnokon 60 főt, Karcagon 60 főt, Kisújszálláson 60 főt befogadó képességgel fogházak működtek. A Szolnoki börtön helyére a jelentésben nincs utalás, feltehető, hogy a Törvényszék épületében volt elhelyezve. Jelenleg abban az épületben működik a Varga Katalin Gimnázium. A Magyar Királyi IM. 26864 sz. rendelete a Karcagi és a Jászberényi Királyi Törvényszékek működését megszűnteti és a szolnoki működésének megkezdését 1885. július 31. napjával rendeli el. Ezzel a harc eldőlt. Szolnokra helyezik a Megyei Legfelsőbb Törvényszéki jogok gyakorlását. A vármegye képviselő testülete szervezi, irányítja a középületek építését, így a Törvényszéket is új helyre kívánja költöztetni. A levéltári adatok arra engednek következtetni, hogy 1871-ben még nem áll a Vármegye vezetőinek rendelkezésére a terület, ahol az Igazságügyi Palotát fel kívánja építtetni. A Vármegye közgyűlési jegyzőkönyve szerint, az 1892. november 18-án kelt bejegyzés 11304-91 sz. alatt rögzíti, hogy a Szolnokon építendő törvényszéki épület építéséhez, valamint a telek vásárlásához a város felajánlott 30.000.-Ft előleget. Más adatok szerint viszont, 1895 körül építették Szolnokon a Magyar Királyi Törvényszék épületét és a fogházat. Első ütemben egy emeletes volt az akkor Igazságügyi Palotának nevezett épület. 1929-ben építették meg a második emeletet, és valószínűsíthető az is, hogy ez évben alakították ki a mai tetőszerkezetet is. Az épület jelenlegi falazatát elemezve is ez tűnik ki, hogy két ütemben épült az épület. Kezdetben a Dózsa György úton volt a Törvényszék bejárata, majd kb. 1929-ben került a díszes főbejárat a Kossuth Lajos útra. A Dózsa György úti bejárat maradt a börtön bejárata.
  A börtön belső elrendezése több alkalommal át lett építve, az eredeti építés arculatát leginkább a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló zárkák őrizték meg. Az eredeti épületből átépítésre került az ún. sötétzárka is, ahol a halálra ítélt az utolsó éjszakáját eltöltötte. A jelenlegi börtön épülete csillagszerű, amely azt jelenti, hogy egy központi helyen futnak össze a folyosók, így onnan a felügyelők áttekinthetik a rájuk bízott szintet. A zárkaablakokat úgy alakították ki, hogy azok egy belső udvarra nézzenek. Az utcafronton a bírósági szobák, valamint a börtön irodái kerültek elhelyezésre. Ez a rendszer a külvilágtól szinte teljesen elszigeteli a fogvatartottakat, s így megfelelő őrzési lehetőségeket biztosít. 1959-ben külső tatarozás történt, valamint a bástyafal magasítására is sor került. Az 1960-as évektől több belső átalakítás, felújítás, épületgépészeti korszerűsítés és külső felújítás történt. Így a mosoda és a fürdő ellátására széntüzelésű, meleg vizes kazánt állítottak be. 1965-ben bevezették a zárkákba a hidegvizet, ezzel együtt lehetőség nyílt a WC-k kialakítására és a szennyvízelvezetésről is gondoskodni kellett. 1967-ben az elektromos hálózat és a villámvédelem felújítása történt meg. 1970-ben újabb nagy átalakítás történt: bevezették az intézetbe a gázfűtést. 1977-ben a zárkák falát újravakolták, valamint a meleg padozatot felújították, és központi fűtésrendszert alakítottak ki az egész intézetben. 1980-ban új kazánházat építettek, ahol a gáztüzelésű kazán volt található. 1981-ben 300 adagos, korszerű elítélt konyhát építettek.-1991-ben tetőfelújítás történt.
2001-ben fordulópont következett az intézet történetében. 600 milliós beruházás keretében férőhely-bővítési munkálatok kezdődtek meg, amely akkor már öt éve napirenden volt. 1997-ben kezdték elkészíteni a terveket, a következő évben pedig megindult a közbeszerzési eljárás, ami azonban a költségvetési hiányosságok miatt leállt. A bővítés szükségességét nem lehetett vitatni, hiszen a zsúfoltság már évek óta nehézségeket okozott.
 Az új épületszárny, amely egy négyszintes épület, szinteltolással illeszkedik a régi objektumhoz, annak csillagrészének tükrözésével.
A bővítésnek köszönhetően újabb 70 fő férőhellyel gyarapodott a börtön. Így az intézet befogadóképessége 140 főre emelkedett. A férőhely-bővítési munkálatok során a régi épületrész korszerűsítésére, felújítására is sor került, így:
- a négyállásos garázs megépítésére,
- a konyha felújítására, külön körletrészen egészségügyi-blokk kialakítására,
- az ügyvédi, hozzátartozói látogató helyiségek kialakítására,
- új helyre került a bírósági átjáró,
- a kazánház korszerűsítésére,
- körletrészenként fürdők, mellékhelyiségek és új irodák javítják a munkakörülményeket,
- a régi zárkák felújítása mellett, a fogvatartotti kultúrterem, könyvtár, imaterem, stúdió korszerűsítésére,
- új, korszerűbb biztonságtechnika telepítésére, valamint biztonsági-blokk átadására került sor, valamint a személybejárat felújítása is megtörtént.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció