Általános felvételi szabályok

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálati viszonyát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szabályozza, mely a hivatásos állományba vételhez az alábbi kritériumokat határozza meg:

A Hszt. 33. §-a alapján hivatásos szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,

A szolgálati viszony létesítéséhez szükséges adatokat és tényeket a hivatásos állományba jelentkezőnek kell igazolnia eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával.

A rendvédelmi szervnél szolgálati viszony létesítésekor tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba csak az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy nevezhető ki, aki az általános követelmények teljesülése mellett államilag elismert nyelvvizsgával is rendelkezik.

Alkalmassági vizsgálatok rendje
A vizsgálatot kérő szerv (bv. szerv) nyomtatványával (a korábbi és meglévő betegségeivel kapcsolatos tájékoztatást kérő), illetve a fizikai terhelhetőségről szóló igazolás formanyomtatvánnyal a háziorvost kell megkeresni. A háziorvosi terhelhetőségi igazolás birtokában a bv. szerv elvégzi a fizikai alkalmassági vizsgálatot.

Amennyiben a fizikai alkalmassági vizsgálaton a jelentkező megfelelt, a rendvédelmi szerv egészségügyi szakterülete által kidolgozott szakmai protokoll szerint zajlik az egészségi és pszichikai alkalmasság megállapítása. A vizsgálatra a bv. szerv által kiállított megkereső kérelemmel, a jelentkező által kitöltött alkalmassági kérdőívvel, egészségi és pszichikai alkalmasságot igazoló nyomtatványokkal, illetve a már meglévő dokumentumokkal kell menni. A pszichikai és egészségi vizsgálat szempontrendszerét a 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER) melléklete tartalmazza.


A felvétel iránti kérelemmel kapcsolatos követelmények

A kérelemhez csatolni kell a hivatásos szolgálatra jelentkező

Szakmai képesítési követelmények a sikeres felvételt követően
büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzettség (tiszthelyettesi beosztás),
rendészeti szervező szakképzettség (bv. szakirány) (tiszti beosztás)  

A 27 hetes (tiszthelyettes képzés), illetve a 23 hetes (tiszti képzés), bentlakásos (hétfőtől-péntekig) formában, budapesti képzési helyszínen valósul meg. A képzés során térítésmentes szállást és kedvezményes étkezést biztosítunk. A képzési helyre történő utazást szervezett formában, térítésmentesen vagy 86%-ban megtérített tömegközlekedéssel (MÁV, VOLÁN) biztosítjuk.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció