Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
6327 Állampuszta, Fő út 1.
Postacím: 6327 Állampuszta Pf.1.
Telefon: 06-78/407-860
Fax: 06-78/408-351
E-mail: sxnsbblnCckZLoF3OgNYXB1c3p0YS51a0Bidi5nb3YuaHU=
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/allampuszta

Az intézet a jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtja a jogerős szabadságvesztés büntetéseket, foganatosítja az előzetes letartóztatásokat, a nem jogerős ítéleteket, a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztést, a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést, a pénzbírság, helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe lépő elzárást. Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.

Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.

Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.