Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

 •  Az Intézet a jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtja a jogerős szabadságvesztés büntetéseket, foganatosítja az előzetes letartóztatásokat, a nem jogerős ítéleteket, a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztést, a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést, a pénzbírság, helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe lépő elzárást. Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.
 • Az Intézet a feladatai ellátása során, a törvényben meghatározott – fogház, börtön és fegyház -, valamint az EVSZ-nek megfelelő rezsimben végrehajtja a felnőtt korú férfi fogvatartottak szabadság elvonással járó büntetéseit, az intézkedéseket és foganatosítja az elzárást.
 • Biztosítja – az intézet költségvetési keretei között – a büntetés-végrehajtási feladatok ellátásához szükséges feltételeket.
 • Fenntartja az intézet biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Befogadja és nyilvántartja a fogvatartottak személyi és bűnügyi adatait, biztosítja – jogszabályi keretek között – az adatszolgáltatást.
 • Gondoskodik a fogvatartottak differenciált elhelyezéséről és jogszabályban előírt ellátásáról.
 • Megszervezi a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását, elvégzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokat.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi – gazdálkodási és anyagi – műszaki feladatokat. Ennek kapcsán végzi a beruházási, felújítási tevékenységet, valamint a védelmi felkészüléssel kapcsolatos munkákat.
 • Végrehajtja az „M” és „PV” feladatokat, az „M” és „PV” képzést.
 • Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres képzését és oktatását az állomány anyagi és pénzügyi ellátását.
 • Intézi a személyzet fegyelmi ügyeit.
 • Szervezi és biztosítja a közalkalmazott munkavállalók megelőző szűrővizsgálatát, valamint a hivatásos állomány gyógyító-megelőző ellátását.
 • Ellátja az Intézet működésével kapcsolatosan jelentkező tűz-, és munkavédelmi, környezetvédelmi és jogi feladatokat.