A projekt célja a Büntetés-végrehajtási Szervezet szervezeti rendszerének, működési rendjének és gazdálkodási rendszerének átvilágítása és fejlesztése, a külső környezet kihívásaihoz rugalmasabban alkalmazkodó munkaszervezés kialakítása. A humán erőforrások hiányosságainak javítására, továbbá a gazdálkodás racionalizálására adandó válaszok megtalálása az elsődleges feladat, ezt három irányból közelíti meg:
- A Büntetés-végrehajtási Szervezet számára a feladatalapú gazdasági tervezés megteremtése,
- A vezetői információs szolgáltatás kialakítása,
- Bv. intézetek, intézmények készlet-és szolgáltatás beszerzésének központosítása.

Operatív Program: Államreform Operatív Program
A projekt teljes költségvetése: 83.443.615,- Ft
Irányító hatóság:
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság
Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Projektgazda: Belügyminisztérium

A projekt részletes bemutatása

A statikus bázisalapú tervezés helyett megvalósul a feladatalapú finanszírozásra való áttérés a feladatok (funkciók, munkaegységek, folyamatok) elemzésével, lehatárolásával és a forrásigények pontos meghatározásával, kidolgozásra kerül a feladat alapú finanszírozás mutatószámainak rendszere. Ebben a fejlesztési folyamatban áttekintésre kerül a büntetés-végrehajtás teljes feladatrendszere, annak infrastrukturális és jogszabályi meghatározottságával.
Kidolgozásra kerül egy olyan vezetői információs szolgáltatás, melynek alkalmazásával a felügyelt terület működése jól átlátható és hatékonyan monitorozható, a döntéshozatalt naprakész, megalapozott információk támogatják, így a korai figyelmeztető jelzések gyorsabb beavatkozási lehetőséget teremtenek, valamint az információk hatékony automatizmusok mentén állnak rendelkezésre.
A projekttől elvárt eredmény, hogy javuljon a büntetés-végrehajtási intézetek működésének hatékonysága és a feladatellátás minősége. A projekt kiterjed mind a szervezet meghatározott módszerekkel történő helyzetfeltáró vizsgálatára (szervezeti struktúra, belső folyamatok és gazdálkodás elemzése), mind pedig a vizsgálat eredményeként megfogalmazódó javaslatok szervezeti végrehajtására. Ennek keretében megtörténik:
- az ellátott feladatok körének, mértékékének szabályozása, a munkafolyamatok közötti párhuzamosságok megszűnése;
- a szervezet-fejlesztési intézkedések által elért megtakarítás a készlet- és szolgáltatásokra fordított kiadásokban;
- személyi kapacitások növelése képzésen keresztül.


A "Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése" projekt az Államreform Operatív Programon keresztül, az Európa Unió finanszírozásában, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.