2016. augusztus 10-én Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese adta át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet közel 30 millió forintos zárkafelújítási beruházását.

Fotó: BvOP

A beruházásnak köszönhetően az intézet nagy lépést tett az európai normáknak megfelelő fogvatartási körülmények felé.

Fotó: BvOP

A két fázisban végrehajtott beruházási munkálatok során a mellékhelyiségek leválasztása fogvatartotti munkával valósult meg a szolnoki börtönben. Összesen negyven fogvatartott vett részt a munkálatokban, ők az építési törmelék elhordásában, vakolási, festési és helyreállítási, felújítási munkákban segédkeztek.

Fotó: BvOP

A szolnoki börtönben folyamatosak a fejlesztések: a közelmúltban fejeződött be a sétaudvar felújítása, az intézet mindkét foglalkoztató helyisége is megújult, sőt a TÁMOP kiemelt projekt támogatásával azok teljes bútorzatát is kicserélték. A megújult helyiségek mind a kiemelt projekt foglalkozásainak, mind az intézet egyéb reintegrációs programjainak teret adnak.