Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált szentmisét a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A főpásztor prédikációjában a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet.

Szentbeszédében elmondta: "Isten szava fényt gyújt a sötétben és segít minket abban, hogy jó úton járjunk, hogy el ne bukjunk. A születő Úrjézus szabadságot hoz el minden embernek, azoknak akik börtönben vannak és azoknak is akik saját bűneik, gyengeségeiknek rabságában szenvednek."

Fotó: Heves Megyei Bv. Intézet

Az ünnepi szentmisén elítélt női és férfi fogvatartottak egyaránt részt vehettek, de a mise nyitva állt a személyi állomány tagjai előtt is.
Az intézet vezetői mellett jelen voltak a helyi hatóságok vezetői is.

Fotó: Heves Megyei Bv. Intézet

A fogvatartottak misére történő lelki felkészítését Aklan Béla evangélikus lekész végezte.

Fotó: Heves Megyei Bv. Intézet

A fogvatartottak ajándékként Szent Adorján képét festették meg az érsek számára, melyet Gyenge-Bíró István bv. ezredes, intézetparancsnok adott át.

Fotó: Heves Megyei Bv. Intézet

Fotó: Heves Megyei Bv. Intézet