Az Irgalmasság Évében az irgalmasságot hirdette meg Csóka Péter János pálos tartományfőnök a Márianosztrai Fegyház és Börtön kápolnájában.

A börtönkápolna felszentelési évfordulóján bemutatott szentmisén az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend itthoni tartományának vezetője Jézusnak a tékozló fiúról szóló példabeszédéből kiindulva kiemelte, hogy egyetlen ember sem állhat az Isten elé azzal, hogy neki az irgalom jár. Ez mindig ajándék az ember számára. Ingyenes ajándék, de nem feltétel nélküli, hanem megköveteli, hogy magunk is irgalmat gyakoroljunk.

Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön
Ez első körben a bosszúról való lemondást jelenti, de az igazán jézusi ember ennél tovább megy: képes és kész mebocsátani. Az irgalom nem az igazságosság ellentéte. Az igazságtalanságot, a jogtalanságot nem elkeni, nem hajol meg előtte. Az irgalmasság nem gyenge, sőt abban mutatkozik meg az ereje, hogy nem a másik ellen, hanem a javára él. Senki sem különb a másiknál, de nem is alávalóbb. Isten nem teremt selejtet. Az irgalom nem azt nézi, hogy görbe a barázda, hanem elveti bele a kiengesztelődés magját.
Márianosztrán élénk a hitélet. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

János atya (balra) 2001 és 2003 között az intézet főállású börtönlelkésze volt. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön