A kriminalitás és ezáltal a büntetés-végrehajtás sosem volt független a kábítószerproblémától, annak alakulásától. A legújabb trendeket, a designer-drogokkal kapcsolatos új problémák és kihívások, ezek rövid-és hosszútávú következményei megjelennek a körleteken is. Ezzel kapcsolatos ismereteinket bővíthetjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara által 2015 november 10-én tartandó „Az úgynevezett designer drogok bűnügyi és egészségügyi problémája” című konferencián. A program rendkívül izgalmasnak ígérkezik!

MEGHÍVÓ

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési Tanszék nevében ezúton tisztelettel meghívom Önt a 2015. november 10-én, az NKE Rendészettudományi kar dísztermében „Az úgynevezett designer drogok bűnügyi és egészségügyi problémája” témájú  szakmai és tudományos konferenciára.


A rendezvény ideje: 2015. november 10.  08.30h – 16.00h
A rendezvény helyszíne: NKE-RTK , Főépület „A” terem
Levezető elnök: Dr. Szendrei Ferenc PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens

                
A konferencia tervezett programja:

08.30 – 09.00         Regisztráció (Főépület „A” terem előtt) A vendégek fogadása
09.00 – 09.10         Konferencia megnyitása, köszöntők:
                               Dr. Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy c. egyetemi tanár, a Fenntartói Testület ügyvivője
                               Dr. habil Boda József nb. vezérőrnagy, dékán
                              
Előadások:
09.10  – 09.25        A konferenciát szervező Bűnüldözési Tanszék nyitóelőadása            
                               Dr. Istvanovszki László r. ezredes szaktanár
09.25  – 09.55        „A designer drogok helyzete az EU-ban, az EUROPOL szerepe és lehetőségei.”       
                                Az EUROPOL szakértőjének előadása
09.55 – 10.10        „A designer drogok hazai problémájának jogi és igazgatási szempontjai.”
                                Fülöpné Dr. Csákó Ibolya r. alezredes  kiemelt szakreferens ORFK Bűnügyi Főo.
10.10 – 10.30          „Az új pszichoaktív szerek igazságügyi szakértői vizsgálatának tapasztalatai.”
                                Dr. Nagy Gábor igazgató, c. egyetemi docens BSZKI       
10.30 – 10.45          Szünet (Büfé)                            
10.45 – 11.00         „Nemzetközi trendek és hazai helyzet, a Nemzeti Drog Fókuszpont kutatásai.”
                                Nyírády Adrienn igazgató.
11.00 – 11.15         „Az új pszichoaktív szerek egészségbiztonsági, munkaegészségügyi szempontjai.”
                               Dr. Zacher Gábor toxikológus, osztályvezető főorvos HM ÁEK c. egyetemi docens
11.15 – 12.30         „A designer kábítószer-fogyasztás szociális szempontjai az EMI nézőpontjából.”
                               Müller Éva EMI, Nemzeti Drogmegelőzési és Koordinációs Osztály

12.30 – 13.00        Kérdések-válaszok I. blokk

13.00 – 13.45        Ebédszünet

13.45 – 14.05        „ A felderítés, nyomozás és a nemzetközi együttműködés tapasztalatai.”
                               Dr. Varga Attila r. alezredes KR Nemzeti Nyomozóiroda Kábítószer Bűnözés
                               Elleni Osztály vezetője
14.05 – 14.25        „A designer drogok budapesti helyzete, felderítési és nyomozási tapasztalatok.”
                                 Bata István r. őrnagy BRFK Felderítő Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály vezetője
14.25 – 14.45        „Az új pszichoaktív szerek problematikája a NAV bűnügyi munkájában”
                              A NAV Bűnügyi Főigazgatóság előadása
14.45 – 15.05        „A designer drogok bűnmegelőzési és áldozatvédelmi feladatai.”
                             Németh Ágnes r. ezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője 
15.05 – 15.20       „Designer drogkérdés civil prevenciós lehetőségei a OneLife Projekt tapasztalatai.”
                              Pásztor Attila-ifj. Janza Frigyes projektvezetők
15.20 – 15.35       „A CEPOL kínálta lehetőségek az európai gyakorlatok megismerésében”
                              A CEPOL előadása 
15.35 – 15.50        „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara által felkínált
                              kutatási és oktatási lehetőségek a probléma kezelésében”
                              Dr. Hautzinger Zoltán PhD intézetvezető egyetemi docens, oktatási dékán-helyettes

15.50 – 16.00        Kérdések-válaszok II. blokk
                             
      Konferenciazárás
                              Dr. Szendrei Ferenc PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens


Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk!
Kérem, hogy a konferencia témája iránt érdeklődő beosztottait, kollégáit rendezvényünkről tájékoztatni szíveskedjen.
Kérem, részvételi szándékát feltétlenül jelezze előzetesen a(z) a qQxAlXfGIDdsWJh6IlMYlWc3pvbGxvc2kuYW5pdGFAdW5pLW5rZS5odQ== e-mail címen.

Felhívom figyelmét, hogy a konferencián való részvétel továbbképzési kreditként történő elszámolását kezdeményeztük, reményeink szerint az a továbbképzési rendszerben jóváírható lesz.

A képet nagyon köszönjük Dr. Fliegauf Gergelynek!