A Balassagyarmati Fegyház és Börtön költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

 • A  törvényekben  meghatározott  rezsimben  végrehajtja  a  szabadságvesztés büntetéseket  és  - a  rá  vonatkozó  körben -  az  előzetesen  letartóztatottak  fogva tartását, az elzárás büntetés végrehajtását.
 • Biztosítja  a  fogvatartottak  szabadulás  utáni  beilleszkedését,  elősegíti a programok feltételeit.
 • Fenntartja  az  intézet  biztonságát,  ellátja  az őrzési,  felügyeleti  és  ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást.
 • Gondoskodik a fogvatartottak differenciált elhelyezéséről és a jogszabályban előírt ellátásáról.
 • Megszervezi  a  fogvatartottak  gyógyító-megelőző  és  foglalkozás-egészségügyi ellátását, elvégzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokat.
 • Érvényesíti  a  fogvatartottak  törvényes  jogait és  megköveteli  kötelezettségeik teljesítését.
 • A  rendelkezésre  álló  feltételek  alapján  megszervezi  a  fogvatartottak  költségvetési keretek közötti foglalkoztatását.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi – gazdálkodási és anyagi – műszaki feladatokat. Ennek kapcsán végzi a beruházási, felújítási, tevékenységet valamint a védelmi felkészüléssel kapcsolatos munkákat.
 • Végzi az önálló létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres  oktatását,  fizikai,  pszichikai  állapot  felmérését,  sporttevékenységét, anyagi, pénzügyi ellátását.
 • Végrehajtja  a  vagyon-nyilatkozat  tétellel,  valamint  a  nemzetbiztonsági ellenőzéssel  kapcsolatos  előkészítő  feladatokat. 
 • Végrehajtja az "M" és a polgári védelmi feladatokat, az "M" és "PV" képzést.
 • Intézi a személyzet fegyelmi ügyeit.
 • Szervezi  a  személyzet  gyógyító-megelőző ellátását,  valamint  a  közalkalmazott munkavállalók megelőz szűrővizsgálatát.
 • Ellátja  a  jogi,  adatvédelmi,  az  energetikai,  környezetvédelmi,  tűz-  és munkavédelmi, valamint informatikai feladatokat.
 • Elvégzi a Bv. Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.
 • Működése érdekében szervezési, személyügyi és szociális feladatokat lát el.
 • Az intézet eredményes tevékenysége érdekében  „Együttműködési Megállapodás”-ban  rögzített  keretek  között  együttműködik  a  fogvatartottak  kötelező foglalkoztatására  létrehozott  Ipoly  Cipőgyár  Kft.  gazdálkodó  szervezettel, együttműködik  az  ügyészségekkel,  a  bíróságokkal,  a  rendőrséggel,  a  Nógrád Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósággal, az önkormányzati  szervekkel,  az  illetékes  Igazságügyi  Hivatallal  és  Jogi Segítségnyújtó  Szolgálattal,  valamint  a  börtönügyet segítő  börtönmissziókkal, társadalmi és egyéb szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel.