Együttműködési megállapodást kötött a gyulai börtön és a város önkormányzata által működtetett Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.

Nagyon sajnálhatják azok, akik még nem jártak Gyula városában. Lehet, hogy már hallottak róla, de aki még nem látta egy élménnyel szegényebb. Nem szeretnék elfogult lenni, de bizton állíthatom, hogy a mi kis városunk Magyarország egyik legszebb és legélhetőbb fürdővárosa. Nem mellesleg itt található Európa egyetlen épen maradt téglavára is. A város látnivalóinak tisztán és rendben tartásához pedig a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet is hozzájárul ezentúl.

Intézetünk egy bűnmegelőzési pályázat kapcsán került partneri kapcsolatba a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-vel, amely szervezi és koordinálja városunk programjait, rendezvényeit. A pályázat befejezését követően több gondolat is megfogalmazódott a közös jövőről. Ezeket a gondolatokat 2015.május 29-én egy együttműködési megállapodásban papírra is vetettük és a két közreműködő fél aláírásával szentesítette is azokat. 

A megállapodás alapján intézetünk fogvatartottai a kft. által működtetett múzeumokban és a már említett Gyulai várban - a "házi praktikák" elnevezésű szakkör keretében - saját, önként vállalt jóvátételi segítségnyújtást végeznek, míg a kft. színteret biztosít intézetünknek, hogy a különböző kulturális rendezvényeken megjelenhessünk.

Ez a megállapodás komoly lehetőségeket rejt magában, hiszen a jóvátételi programban résztvevő fogvatartottak számára olyan reintegrációs lehetőséget kínál, amely elősegíti a közvetlen társadalmi visszailleszkedésüket. Továbbá munkájuk - a város idegenforgalmi látványosságainak karbantartása, állagmegóvása - a társadalom számára is pozitív visszacsatolás: az itt lakók láthatják, hogy igenis szeretnének visszailleszkedni  közéjük, és jogkövető állampolgárként folytatni életüket szabadulásuk után.