Az első Magyar Börtönmúzeum

A kor szakemberei érzékelték a múlt tapasztalatainak óriási jelentőségét, legyenek akár közeli hagyományok, vagy távoli tradíciók, már-már virtuális, múzeumba illő szokások, rendszerek. A magyar börtönügyi tudományosság mindmáig legértékesebb történeti adatgyűjteményét nem történész, s nem is joghistorikus publikálta, hanem a budapesti királyi országos gyűjtőfogház igazgatója, Vajna Károly. Kétkötetes hatalmas műve "Hazai régi büntetések" fő céljaként az első modern értelemben vett büntetés-végrehajtási intézeteknek (a szempci, tallósi, szegedi fenyítőháznak), a szabadságvesztés-büntetés korai formáinak állított emléket, de nem mellőzte a kutatómunkája során felhalmozott egyéb büntetési nemekre vonatkozó gazdag adathalmaz közzétételét sem.
 
Az igazgatónak a könyv megírásához szükséges fáradhatatlan szívóssággal folytatott gyűjtőmunkája, országjárása során birtokába jutott tárgyi emlékek jelentették a kezdeteit annak az értékes gyűjteménynek, amelyet a következő években állított össze. Az egyre növekvő anyagot átmenetileg a gyűjtőfogházban helyezték el, ami behatárolta a kiállítási lehetőségeket is. A múzeum gyűjteményében legnagyobbrészt a régebbi múlt emlékei szerepeltek: a feudális büntetés-végrehajtás már régen mellőzött instrumentumai (kalodák, pellengérek, szégyentáblák, szégyenkövek, a legkülönfélébb bilincsek, kőgolyók, hóhérpallosok, kivégzőszékek és kerekek stb.) Hatalmas volt a múzeum képanyaga. A büntetés-végrehajtás hétköznapjairól is tanúskodnak egyes tárgyak: fegyőri felszerelési eszközök, kimutatások, táblázatok, levelek és jogszabálymásolatok a börtönügy világából, s a hatalmas rabmunka-gyűjtemény. A nemzetközi kapcsolatokat jelezték a külhoni fényképek és dokumentumok: a plötzenseei, a moabiti, a tegeli, a nümbergi és más fegyintézetek alaprajzai, fényképei. A gyűjtemény leglátványosabb része volt a büntető intézeteknek egységes, 1:250 mérték szerint készült gipszmodelljeinek kiállítása.
 
1920-ban a múzeumot átköltöztették az Igazságügyi Minisztérium épületébe. Az Országos Börtönügyi Múzeum gyűjteménye azonban hamarosan veszélybe került. A második világháború utána kormányra jutó új hatalom igazságügyi tárcája már nem tartott igényt a "feudális és imperialista" múlt relikviáira. Az évtizedes gondoskodással kialakított kollekció előbb a pincében került, majd felajánlották a művelődési tárcának. Néhány esztendő hányattatás után a múzeum anyagának egy része 1949-ben a régi Kiskun kerület székháza mögött található egykori tömlöc épületben lelt új otthonra. Az átköltöztetés viszontagságai erősen megcsonkították a gyűjtemény. A Kiskun Múzeumba került gyűjteményből először 1951-ben nyílt kiállítás.
 

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelyének kialakítása

Fotó: Kovács István
Fotó: Kovács IstvánFotó: Kovács István

A kiállítás létrehozásához szükséges anyagi forrásokat az IRM és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által 2006-ban kiírt pályázat - "Tanulj a múltból - ez nem a te utad" - elnyerésével sikerült megteremteni.
 
A múzeum kialakításával kapcsolatos munkát szervezte, koordinálta, irányította, az írásos és képi anyagot, a forgatókönyvet összeállította Dr. Estók József bv. ddtbk.
 
A szerkesztői, lektorálási munkában közreműködött Kerchnerné Dr. Felső Zsuzsanna bv. fhdgy.
 
A kiállítás anyagát szakmailag lektorálta Dr. Lőrincz József bv. ddtbk.


A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum részéről közreműködött:

 •Dr. Holló József altbgy.
 •Dr. Lugosi József ezds.
 •Dr. Kedves Gyula alez.
 •Nagy András ka.
 •Bán Attila szds.
 •Hangay Gabriella ka.
 •Csicsely János ka.
 •Palyaga László ka.
 •Pállné Gyulai Orsolya ka.

 Digitális munka: Sáfrányos Krisztián bv. szds.

További közreműködők:

 •Takács László bv. ezds.
 •Mihály Attila bv. alez.
 •Lauberné Kálnási Erika bv. alez.
 •Bodnár István bv. őrgy.
 •Szegedi Péter bv. őrgy.
 •Szemán Imre bv. fhdgy.
 •Havril János bv. őrgy.
 •Zagyi Péter bv. szds.
 •Durányik László bv. hdgy.
 •Mester Gábor bv. hdgy.
 •Kovács Sándor bv. alez.
 •Kövesfalvi László bv. alez.
 •Szabóné Nyizsnyószki Rita ka.
 •Juhászné Juhász Emese ka.
 •Musinszki Tímea ka.
 •Piroska Krisztina bv. ftőrm.
 •Májer Attila bv. zls.
 •Balla Gergő bv. őrm.
 •Kertész János ka.
 •Csintalan János
 •Dús Tamás Pál bv. zls.
 •Verébné Sprencz Brigitta bv. zls.
 •Gecse Bertalan bv. tzls.
 •Demeter András bv. ftőrm.
 •és számos fogvatartott
 
Támogatók :
 •Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
 •Országos Bűnmegelőzési Bizottság
 •Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
 •Pénzügyminisztérium
 •HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
 •Szlovák Köztársaság büntetés-végrehajtási szervezete
 •Lengyel Köztársaság büntetés-végrehajtási szervezete
 •Eötvös Loránd Tudományegyetem
 •HONVÉD Önkéntes- és Nyugdíjpénztár
 •Eötvös József Klub
 •Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
 •Sárospatak Város Önkormányzata
 •Politikai Elítéltek Közössége
 •Épszer Építő- és Szerelőipari Zrt.
 •Tokaj-Eperjesi Kft.
 •Széchenyi László
 •Dr. Kisfaludi Péter
 •Ábránd-ágynemű Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.
 •Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
 •Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
 •Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.
 •Duna-Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 •Duna-Mix Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 •Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.
 •Kalocsai Konfekcióipari Kft.
 •Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.
 •Nostra Vegyesipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 •Pálhalmai Agrospeciál Kft.
 •Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
 •Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
 •Terror Háza Múzeum
 •Dr. Gulyás István
 •Hajja és Fiai Könyvkiadó
 •Magyar és Társa Kft.