A Börtönstatisztikai Szemle időszaki statisztikákat szolgáltat a Büntetés-végrehajtási Szervezet által fogvatartottak főbb adatairól, illetve a szervezet tevékenységéről, széleskörű és aktuális hátteret nyújtva kutatások és elemzések elkészítéséhez. A kiadvány az általános szervezeti adatokon túl minden alkalommal tartalmaz egy speciális fogvatartotti csoportokra, vagy a büntetés-végrehajtás egy speciális területére vonatkozó fejezetet is.

Az aktuális szám:

Börtönstatisztikai Szemle 2018. 1.


Impresszum

Kiadja a Büntetés-végrajtás Országos Parancsnoksága (BvOP), Hivatal, Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Felelős kiadó:
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, bv. tanácsos, országos parancsnok

Kiadásért felelős:
Dr. Bodó Bernadett bv. ezredes, hivatalvezető, BvOP Hivatal

Főszerkesztő:
Várkonyi Zsolt Kristóf főosztályvezető,
BvOP Hivatal, Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály

ISSN 2416-0881