A büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata, a Börtönügyi Szemle negyedévente jelenik meg, elméleti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámolók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja be a bv. előtt álló kihívásokat. A Börtönügyi Szemle éves előfizetési díja 2400 forint.

A korábbi számok 1990-től az Országos Széchenyi Könyvtár archívumában is megtekinthetőek: http://epa.oszk.hu/02700/02705

A kiadvány jogelődje az 1982 és 1989 között megjelenő Módszertani Füzetek: http://epa.oszk.hu/02600/02699

Az aktuális szám:

Börtönügyi Szemle 2018. 2. szám

A kiadvány megrendelhető a ecHFEOUBQDuVQxSZV4Nrrjc3plbWxlQGJ2Lmdvdi5odQ== e-mail címen. 

Impresszum

Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Kiadásért felelős személy:
Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok

A kiadvány megjelenésért felelős vezető:
Dr. Bodó Bernadett bv. ezredes, hivatalvezető

Főszerkesztő:
Várkonyi Zsolt Kristóf