A Budapesti Fegyház és Börtön költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatok:

  • A Budapesti Fegyház és Börtön a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a belső utasítások alapján végrehajtja a szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, valamint a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást.
  • Szervezi és végrehajtja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését, nevelését, munkáltatását, anyagi, pénzügyi és egészségügyi ellátását.
  • A fogvatartottak őrzésével, a biztonság fenntartásával hozzájárul a közrend és közbiztonság erősítéséhez.
  • Végrehajtja a BVOP által meghatározott egyéb feladatokat.
  • Működése érdekében szervezési, személyügyi és szociális feladatokat lát el.
  • Az intézet önállóan – illetve ettől eltérő egyéb rendelkezések alapján a BVOP jóváhagyásával, engedélyével – vállalhat kötelezettségeket, vagy érvényesítheti jogait.