A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság parancsnok-helyettesét és szolgálatvezetőjét jutalmazták a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) által megrendezett konferencián.

A rendezvény célja, hogy a média és bűnmegelőzés kapcsolatát bemutassa és továbbmélyítse azt a konferencián résztvevő hallgatóságban. 

Az esemény megnyitóját követően Zsinka András, a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkára és Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke elismeréseket adtak át. Több rendészeti és civil szakember mellett az idei konferencián két kiváló munkatársunkat is kitüntette a tanács. A Büntetés-végrehajtási Szervezetet érintően a reintegrációs feladatok, valamint a bűnmegelőzési célok megvalósításában, továbbá a szakmai partnerséget elősegítő kiemelkedő tevékenységéért elismerésben részesült Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának szolgálatvezetője.

Fotó: Csattos Pál

Fotó: Csattos Pál

A díjátadást követően különböző előadásokat hallhattak a megjelentek, amelyek attraktívan, újszerű megközelítésben mutatták be, hozták átélhető közelségbe a bűnmegelőzést és a fogvatartottak reintegrációját megcélzó – és ezáltal a közbiztonságot erősítő – programokat. 

Fotó: Csattos Pál

„Mesés Bűnmegelőzés” témában az NBT által kiadott mesekönyvek bemutatására, ismertetésére is sor került, majd a „Bűnmegelőzés az esélyegyenlőség jegyében” mutatták be a kidolgozott bűnmegelőzési program hasznosságát. Az előadássorozatban olyan érdekességekről is szó esett, mint a térinformatikai eszközök alkalmazása a bűnmegelőzésben, de betekintést engedtek az előadók az új típusú bűnmegelőzési filmek világába, vagy a szintén elgondolkodtató, inspiráló kérdéskörbe, mint a prevencióban alkalmazható applikációk témába.

A rendezvény igazán szórakoztató módon mutatta be a bűnmegelőzés egyhangúnak vélt, háttérben zajló eseményeit, amelyekről végül kiderült, hogy a modern kor szellemében igyekszik hozzájárulni a társadalmi biztonság kialakításához. A büntetés-végrehajtásnak és a bűnmegelőzési tanácsnak a már több éve kialakított és azóta is gondosan ápolt kapcsolatát jól példázzák a kiosztott díjak. Aki egy kicsit is figyelemmel kíséri a honlapon megjelent híreinket, az láthatja, hogy nemcsak az országos parancsnokság szintjén, hanem bv. intézeti szinten is rendre megjelennek a bűnmegelőzési tanáccsal szoros együttműködésben megvalósított programok, pályázatok, amelyek mind-mind a sikeres társadalmi visszailleszkedést segítették elő eddig is és a jövőben is.