A Rendészettudományi Karon megrendezték a Tudományos Diákköri Konferenciát. Nagy büszkeséggel és örömmel adjuk hírül, hogy a hatvanhat nevezett hallgató és tíz tagozat közül kettőben büntetés-végrehajtási szakirányos hallgató végzett az élen.

Kuba Zsolt végzős hallgatónk a Kriminológia tagozaton ért el első helyezést. A dolgozat konzulense Dr. Vári Vince. A dolgozat címe "Visszatart-e a szabadságvesztés – avagy a visszaesés problematikája". Milyen kihívásokkal találkozik a magyar büntetés-végrehajtás a visszaeső bűnelkövetőkkel kapcsolatban, mik a visszaesés fő okai, illetve mérésének nehézségei - ezek voltak a dolgozat fő kérdései. Több módszerrel mérte fel a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott bűnelkövetők szocio-demográfiai jellemzőit, családi, jövedelmi, lakásviszonyait, iskolai végzettségét, kriminális kapcsolatait, szerhasználatukat, valamint a börtön reintegrációs tevékenységét. Mindezek alapján azt állapította meg, hogy a büntetés-végrehajtás önmagában nem képes az egyén életében jelenlévő negatív hatásokat ellensúlyozni, ezért csupán a szabadság elvonásával járó büntetés nem képes megoldani a visszaesés problémáját.

Tóth Miklós II. éves hallgatónk a  Rendészetelméleti- és Történeti tagozaton ért el szintén első helyezést. A dolgozat konzulense Dr. Tarján Gábor. A dolgozat "A muszlim vallású elítéltek társadalmi reintegrálása a magyar büntetés-végrehajtásban" címmel készült és rendkívül aktuális témáról íródott. A hallgató igen körültekintően elemzi az iszlám vallás alapjait, értékrendszerét, kultúráját. Ebből kiindulva tárgyalja, hogy a magyar börtönkörnyezetbe hogyan integrálhatóak a hithű muszlim emberek. Mi lehet az a kulturális környezet, amelybe reintegrálni próbálhatjuk őket, és hogyan történhet meg a reintegrációjuk? A vallási szabadság gyakorlása hogyan hat a nevelésre és a biztonságra? A hallgató mindezekre a - nem könnyű  - kérdésekre igyekszik választ találni a dolgozatban.

A dolgozatok a NKE RTK Büntetés-végrehajtási Tanszéken elérhetőek, ajánljuk őket olvasásra minden érdeklődőnek!

Kép forrása: www.uni-nke.hu