Oktatóink és a Tanszék tudományos tevékenysége

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter PhD. c.bv.ddtbk. tanszékvezető

Ruzsonyi P. (2015): Prison and crime prevention – crime prevention through prisoners’ preparation for successful reintegration. In: Ksenija B. (szerk.): Zágráb: Ministarstvo Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske, 2015.

Ruzsonyi P. (2015): Prison and crime prevention – crime prevention through prisoners’ preparation for successful reintegration In: Ksenija B. (szerk.): 4th International Scientific and Professional Conference: Police College Research Days in Zagreb. Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, Police Academy, 2015. pp. 28-29.

Ruzsonyi P. (2015): Criminal-pedagogical approach to prevention of ill-treatment. In: Workshop on prevention of ill-treatment in prisons and police stations. Konferencia helye, ideje: Podgorica, Montenegro, 2015.09.07-2015.09.08. Paper &.

Ruzsonyi P. (2014): Kriminálpedagógia és az új Bv. Kódex. In: Deák F., Pallo J. (szerk.): Börtönügyi kaleidoszkóp: Ünnepi kötet dr. Lőrincz József 70. születésnapja tiszteletére. Budapest: Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa, 2014. pp. 179-194.

Ruzsonyi P. (2014): Elfogadás után – hatályosulás előtt: a Bv. Kódex kriminálpedagógiai potenciálja. In: Hack P., Koósné Mohácsi B. (szerk.): Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 187-198.

Ruzsonyi P. (szerk.) (2014): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.

Ruzsonyi P. (2014): Pönológiai alapvetések. In: Ruzsonyi P. (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014.

Ruzsonyi P. (2012): Kriminálpedagógiai alapvetések. In: Hautzinger Z., Verhóczki J. (szerk.): Sodorvonalon: Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 2012. pp. 249-264.

Ruzsonyi P. (2011): Előszó. In: Kronauer É. L.: Aranymadár freskó tolla: egy műemlék börtönkápolna nem mindennapi újjászületése. Budapest: Gondolat, 2011. pp. 9-11.

Ruzsonyi P., Kónya J. (szerk.) (2011): Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek. II. Budapest: Belügyminisztérium.

Ruzsonyi P. (2011): A büntetés-végrehajtási igazgatás. In: Ruzsonyi P.,
Kónya J. (szerk.): Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek. II.. Budapest: Belügyminisztérium, 2011. pp. 195-203.

Ruzsonyi P. (2011): A skandináv országok büntetés-végrehajtási rendszerének elemzése. Börtönügyi szemle, 30(1) pp. 1-19.

Ruzsonyi P. (2011): Reflexiók "Az oktatás helyzete a bv. intézetekben ..." című cikkhez. Börtönügyi szemle, 30(2) pp. 36-38.

Ruzsonyi P. (2011): International research, practices and Prison treatment methodology and Approach to criminal pedagogy in the changing of the inmates. Catalonia: Centre for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE).

Ruzsonyi P. (2009): Kriminálpedagógia és reintegráció. In: Borbíró A., Kiss A., Velez E., Garami L. (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve.
Budapest: IRM, 2009. pp. 299-324.

Ruzsonyi P. (2008): A kriminálpedagógia szerepe és lehetősége a fogvatartottak szociális életképességének megalapozásában. In: Bábosik I., Koncz I. (szerk.): A szociális életképesség megalapozása iskolában: PEM Tanulmányok IX., Valóság – térkép tanulmányok VIII. Budapest: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 2008. pp. 267-301.

Ruzsonyi P. (2008): Kriminálpedagógiai útkeresés a fiatalkorú fogvatartottak szabadságvesztés büntetésének végrehajtásában. Börtönügyi szemle, 27(4) pp. 14-32.

Ruzsonyi P. (2008): A kriminálpedagógia elméletének és módszereinek alkalmazása a fogvatartottak reintegrációjában. Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 8(1-2) pp. 43-76.

Ruzsonyi P. (2007): A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése : (2. rész) : a tipikus európai büntetés-végrehajtási kezelési típusok és a felsőfokú szakemberképzés. Börtönügyi szemle, 26(1) pp. 83-94.

Ruzsonyi P. (2007): A személyiségformálás lehetősége a büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés eszközeivel. In: Bábosik I. (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés.
Budapest: OKKER Kiadó, 2007. pp. 40-54.

Ruzsonyi P. (2007): Az Európai Börtönnevelési Társaság tevékenysége új lendületet vett Magyarországon. Börtönügyi szemle, 26(4) pp. 96.

Ruzsonyi P. (2006): A kriminálpedagógia lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi integrálódás érdekében. Börtönügyi szemle, 25(2) pp. 21-33.

Ruzsonyi P. (2006): A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése (1. rész). Börtönügyi szemle, 25(4) pp. 67-76.

Ruzsonyi P. (2006): The role of criminal pedagogy in promoting prison adaptation and social reintegration. In: Peter J. P. T., Manon J. (szerk.): The implementation of prison sentences and aspects of security. Proceedings of the Colloquium of the IPPF, Budapest, Hungary 16-19 February 2006. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006. pp. 39-48.

Ruzsonyi P. (2005): A kisebbséghez tartozó fogvatartottak speciális nevelési szükségletei : avagy napjaink egyik interkulturális kihívása. Börtönügyi szemle, 24(4) pp. 33-52.

Ruzsonyi P. (2005): Special Educational Needs of Minority Offenders. 24(5) pp. 53-70.

Ruzsonyi P. (2005): Special Educational Needs of Minority Offenders: as Intercultural Challenge. Börtönügyi szemle, 24(4) pp. 53-70.
Ruzsonyi P. (2005): A Magyar Börtönügyi Társaság 2004. évi tudományos pályázata: a pályamunkák értékelése. Börtönügyi szemle, 24(1) pp. 25-32.

Ruzsonyi P. (2004): Hagyomány és innováció. Börtönügyi szemle, 23(2) pp. 33-48.

Ruzsonyi P. (2004): A konstruktív életvezetés megalapozásának korrekciós nevelési koncepciója. In: Bábosik I.: Neveléselmélet: nevelés az Európai Unióban. Budapest: Osiris Kiadó, 2004. pp. 529-550.

Ruzsonyi P. (2004): Criminal-pedagogical thesis about the opportunities of behavior forming among prisoners. CEPOL 1: p. 5.

Ruzsonyi P. (2003): Ismertető az Európai Börtönnevelési Társaság (EPEA) munkájáról. Börtönügyi szemle, 22(4) pp. 119-120.

Ruzsonyi P. (2003): Európai börtönnevelési irányzatok. Börtönügyi szemle, 22(4) pp. 43-56.

Ruzsonyi P. (2002): A fiatalkorú bűnelkövetők zárt intézeti kezelésének nemzetközi tendenciái. Belügyi szemle (1995-2006), 50(2-3) pp. 115-133.

Ruzsonyi P. (2002): Karakteresen eltérő kezelési formák a fiatalkorú fogvatartottak körében. Börtönügyi szemle, 21(2) pp. 23-52.

Ruzsonyi P. (2001): Bűn - büntetés – reszocializáció. Belügyi szemle (1995-2006), 49(6) pp. 39-62.

Ruzsonyi P. (2000): Régi és új forma : érvek és ellenérvek a csizmatáborokról. Börtönügyi szemle, 19(3) pp. 1-14.

Ruzsonyi P. (2000): Csizmatáborok (2) : a pedagógiailag értékelhető alkotórészek szintézise. Börtönügyi szemle, 19(4) pp. 1-18.

Ruzsonyi P. (1999): Javíthatatlanok? A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés fejlődési trendje. Börtönügyi szemle, 18(4) pp. 24-45.

Ruzsonyi P. (1998): A médiával együtt : "a hír a legromlékonyabb árucikk". Börtönügyi szemle, 17(4) pp. 1-9.

Ruzsonyi P. (1998): A destruktív életvezetés kialakulását előidéző tényezők. In: Bábosik I., Széchy É. (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a neveléstudományban.
Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998. pp. 210-219.

Ruzsonyi P. (1997): Korrekciós nevelés: amerikai és japán törekvések összehasonlító tanulmányozása. Börtönügyi szemle, 16(1) pp. 107-117.

Ruzsonyi P.(1997): Új megközelítés: a konstruktív életvezetés megalapozásának korrekciós-pedagógiai rendszere. Börtönügyi szemle, 16(4) pp. 82-95.

Ruzsonyi P., Tari F. (1997): Börtön és média : a közvélemény szerepe a büntetés-végrehajtási munkában. Börtönügyi szemle, 16(1) pp. 18-27.

Ruzsonyi P. (1997): Kognitív tréning a büntetés-végrehajtásban. Gyermekvédelem nevelőközösségek. (2) pp. 1-12.

Ruzsonyi P. (1994): Fokozatos rendszer : fiatalkorúak Japánban. Börtönügyi szemle, 13(1) pp. 16-21.

Ruzsonyi P. (1993): Indianapolis. Börtönügyi szemle, 12(2) pp. 73-83.

Ruzsonyi P. (1993): Vallásszabadság : konferencia Popowóban. Börtönügyi szemle, 12(4) pp. 100-103.

Ruzsonyi P. (1993): Konvenció : a kínzás ellen, megelőzés, bizalom. Börtönügyi szemle, 12(4) pp. 90-99.

Ruzsonyi P. (1998): Tetováció a büntetésvégrehajtásban. Módszertani füzetek, 5(1) pp. 32-40.

Ruzsonyi P., Dóra B. (1987): Az általános iskolai oktatás néhány gyakorlati kérdése: az általános iskolai oktatás szerepe a nevelésben. Módszertani füzetek, 4(2) pp. 19-23.

Ruzsonyi P. (1986): Módszertani összeállítás a fogvatartottak testi neveléséhez. Módszertani füzete – Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, (2) pp. 56.

Ruzsonyi P. (1983): A közösség személyiségformáló szerepe a deviáns fiatalok körében. In: A XVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kiemelkedő pályamunkái II. kötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1983 Budapest: Művelődési Minisztérium Tudományszervezési és Informatikai Intézete, pp. 435-438.


Czenczer Orsolya bv.őrgy. egyetemi docens

Czenczer O. (2014): Fiatalkorúak az új Bv. Kódexben: gondolatok az elítélt fiatalkorúak helyzetéről az új büntetés-végrehajtási törvény kapcsán. In: Hack P., Koósné Mohácsi B. (szerk.): Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 171-178. 1. köt.

Czenczer O. (2014): A büntetés-végrehajtás jogi szabályozása. In: Ruzsonyi P. (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből.
Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. pp. 231-253.

Czenczer O. (2014): A büntetés-végrehajtási szervezet felsőszintű irányításának és vezetésének elvei, specifikumai. In: Horváth J., Kovács G. (szerk.): A rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 183-199.

Czenczer O. (2014): Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2014. 194 p.

Czenczer O. (2012): Comments on the current legislation and practice regarding the education of juvenile prisoners in Hungary. Sisekaitseakadeemia Toimetised, (11) pp. 303-309.

Czenczer O., Kapa M. (2011): Patient litigation in Europe. Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale, 8(3) pp. 9-12.

Czenczer O., Kapa M. (2010): Enforcement of judgements in trade mark infringement proceedings in cross-border cases in the European Union. Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale, 7(2) pp. 9-15.

Czenczer O. (2010): Csíny vagy bűn? A magyar irodalom tetthelyei: Tamási Áron: Ábel a rengetegben. In: Kiss A., Tóth J. Z., Kiss H. (szerk.): Csíny vagy bűn: Kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában. Budapest: Complex Kiadó, 2010. pp. 211-217.

Czenczer O. (2009): Külföldi minták - honi tennivalók a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában.
Börtönügyi szemle, 28(1) pp. 1-10.

Czenczer O. (2008): Az oktatás mint reszocializációs eszköz a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben. Börtönügyi szemle, 27(3) pp. 1-12. old.

Czenczer O. (2008): Fiatalkorú bűnelkövetők nevelési és reszocializációs programjai a XXI. századi Amerikában. Ügyészek lapja, 15(4) pp. 81-90.

Czenczer O. (2008): Comments on the current legislation and practice regarding the education of juvenile prisoners. Studia Juridica Caroliensia 3(3) pp. 25-30.

Czenczer O. (2007): Historical view over the institutions of the law enforcement. Studia Juridica Caroliensia, 2(2) pp. 19-34.

Czenczer O. (2006): Bűn és bűnhődés az ókori Rómától a Csemegi kódexig. Állam- és jogtudomány, 47(1) pp. 153-159.

Kapa-Czenczer O. (2006): Új fejezet a magyar-büntetésvégrehajtási jogban. Ügyészek lapja, 13(1) pp. 15-24.

Czenczer O. (2006): A büntetés-végrehajtási intézetek történetisége. Collega: Szakmai Folyóirat Joghallgatók Számára, 10(2-3) pp. 84-93.

Czenczer O. (2005): Az embertelen bánásmóddal kapcsolatos tapasztalatok a cseh büntetés-végrehajtás intézeteiben. Collega: Szakmai Folyóirat Joghallgatók Számára, (1) pp. 12-30.

Czenczer O. (2005): A büntetés-végrehajtási jog korszerűsítése - avagy a Kínzás Elleni Bizottság fontossága. Collega: Szakmai Folyóirat Joghallgatók Számára, (2) pp. 135-137.


Lehoczki Ágnes bv. őrgy. tanársegéd

Lehoczki Á. (2015): Post-offence stress and coping in homicidal perpetrators. In: Dragana Kolaric: International scientific conference „Archibald Reiss Days”: Thematic conference proceddings of international significance. Belgrad: Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015. pp. 211-220.

Uzonyi A., Deli É., Gyollai Á., Halmai T. , Lehoczki Á., Lukács-Miszler K., Magyar E., Magyar J., Székely M. (2015): "Kényszergyógykezelők" - terápiás lehetőségek egy tekintélyelvű szervezetben. Pszichoterápia, 24(2) pp. 114-121.

Lehoczki Á. (2015): A magyar büntetés-végrehajtásban történt befejezett szuicidiumok elemzése. Börtönügyi szemle, 34(1) p.. 64-75.

Lehoczki Á. (2014): Donászi és Nagy esete a narcizmussal. Belügyi szemle (2010-), 62(2) pp. 119-142.

Lehoczki Á. (2014): Nehézségek és módszertani dilemmák a profilalkotás hazai kutatásában. Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 14(2) pp. 51-61.

Lehoczki Á. (2013): Emberölések a rácsok mögött. Börtönügyi szemle, 32(+) pp. 65-70.

Lehoczki Á., Lukács-Miszler K. (2013): Major pszichiátriai zavarok és a filicídium kapcsolata. Női elkövetők által - pszichotikus állapotban - gyermekek sérelmére elkövetett emberölések deskriptív elemzése. Psychiatria Hungarica, 28(2) pp. 145-158.

Lehoczki Á. (2012): Öngyilkosság és önkárosítás a börtönvilágban. Börtönügyi szemle, 31(3) pp. 33-40.

Lehoczki Á.(2011): Irányzatok a bűnügyiprofil-alkotásban. Belügyi szemle (2010-), 59(6) pp. 62-81.

Lehoczki Á. (2009): A prizonális helyzetben elkövetett önkárosítás pszichés hátteréről. Börtönügyi szemle, 28(3) pp. 101-106.

Antal A., Lehoczki Á., Hamula J., Benke B., Gibiszer É., Deli É. (2007): A bv. intézetekben öngyilkossági kísérletet elkövető, öngyilkossággal fenyegetőző fogvatartottak adatainak retrospektív statisztikai elemzése az 1999. és 2008. közötti időszakban a prevenció lehetőségének szemszögéből. Börtönügyi szemle, 28(3) pp. 97-100.

Lehoczki Á.: Dead-end Attachments. Szondiana, (27) pp. 70-78.


Forgács Judit c.bv.alez. szaktanár

Forgács J. (2014): Változó nyomvonalon: A nevelői funkció formálódása a 80-as évektől napjainkig. In: Deák F., Pallo J. (szerk.): Börtönügyi kaleidoszkóp: Ünnepi kötet dr. Lőrincz József 70. születésnapja tiszteletére. Budapest: Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa, 2014. pp. 92-102. (Börtönügyi Tanulmányok; 1.)

Forgács J. (2013): Miért beteg a magyar büntetés-végrehajtási nevelés? Börtönügyi szemle, 32(2) pp. 1-16.

Forgács J. (2012): Merre tart a nevelés? A nevelői profil vizsgálata. Börtönügyi szemle, 31(1) pp. 63-72.

Forgács J. (1996): Andragógus vagy nevelő? Börtönügyi szemle, 15(2) pp. 93-96.


Sztodola Tibor c.bv.alez. szaktanár

Nádasi B., Sztodola T. (2010): A 2009. évi LXXX. törvény hatása a biztonsági intézkedések körére. Börtönügyi szemle, 29(1) pp. 67-70.

Nádasi B., Sztodola T. (2007): Búcsú a fegyverektől?: a lőfegyverhasználat változásának lehetséges okai, helyettesítő alternatívák. Börtönügyi szemle, 26(3) pp. 45-72.

Sztodola T. (2006): A bevezető képzés problémái és ezek hatása a biztonsági tevékenység ellátására. Börtönügyi szemle, 25(2) pp. 55-64.

Nádasi B., Sztodola T. (2004): A magyar büntetés-végrehajtás terrorcselekményi fenyegetettsége. Börtönügyi szemle, 23(2) pp. 73-86.

Sztodola T., Nádasi B. (2003): A lőfegyverhasználat és a fogolyszökés. Börtönügyi szemle, 22(3) pp. 73-82.