Bozáné Török Erika
címzetes bv. alezredes,

Gazdálkodási ismeretek

Bíró Mónika
bv. őrnagy

Szolgálati viselkedés lélektana, 
Angol nyelv

 

Gyurnik Mária
címzetes. bv. alezredes,

Bv. jogi ismeretek

Horváth Imre
címzetes bv. alezredes


Szolgálati ismeretek,
igazgatási ismeretek
 

Juhász Csaba
bv. alezredes

Biztonsági ismeretek

Kocsis Zsolt
bv. százados


Biztonsági ismeretek,
objektumvédelem,
lőkiképzés
Lányi Tamás
bv. őrnagy


Testnevelés,
rendvédelmi közelharc
Mező László
bv. százados


Sportszervező
Testnevelés,
rendvédelmi közelharc
Molnár Gyula
címzetes bv. alezredes


Biztonsági ismeretek,
objektumvédelem,
lőkiképzés
Ördög László
bv. őrnagy


Alaki kiképzés, lőkiképzés

Ranga Attiláné
címzetes bv. alezredes


Reintegrációs ismeretek,
közigazgatási jogi alapismeretek
Narkológia

dr Ragó Ferenc
bv. alezredes


Bv. jog

Schuckertné Szabó Csilla
bv. alezredes


Tréningek
Trázsi Margit
bv. százados


Egészségügyi ismeretek
Reintegrációs ismeretek
Tuba-Kovács Béla
bv. százados


Informatikai ismeretek
Varga Zoltán
bv. őrnagy


Biztonsági ismeretek,
objektumvédelem,
lőkiképzés
Vörös Erzsébet
címzetes bv. őrnagy


Reintegrációs ismeretek,
társadalmi ismeretek,
emberi jogok,
szaketika,
közigazgatási jogi alapismeretek