1.      Milyen módon kerül végrehajtásra a tiszthelyettesi állomány képzése?

A tiszthelyettesi állományba felvett munkatársat a büntetés-végrehajtási szerv köteles a kinevezését követően induló első moduláris szakképzéses osztályba beiskolázni. A büntetés-végrehajtási szerv a jelentkezési lapon köteles megjelölni, hogy az érintett munkatársat a büntetés-végrehajtási őr, a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, vagy a büntetés-végrehajtási felügyelő képzésre iskolázza be.

 

Képzési idők:

 

Büntetés-végrehajtási őr részszakképzés: 16 hét, melyből 13 hét BVOTRK, 3 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részszakképzés: 22 hét, melyből 18 hét BVOTRK, 4 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzés: 27 hét, melyből 22 hét BVOTRK, 5 hét intézeti gyakorlat

 

A képzés során a BVOTRK-ban végrehajtásra kerülő elméleti gyakorlati képzés, illetve az intézeti gyakorlat idejének megoszlása a tanévhez kapcsolódó oktatási tervben kerül meghatározásra.

 

2.      A középfokú szakképzésre milyen módon történik a beiskolázás?

Annak a munkatársnak, akinek a munkaköréhez elő van írva a képesítési követelményben (30/2015. VI. 16. BM rendelet) a beosztásnak megfelelő szakképesítés-ráépülés, abban az esetben iskolázható be, ha rendelkezik 14 hetes alapfokú szaktanfolyami végzettséggel, vagy büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítéssel. A munkakör betöltésének feltétele, hogy rendelkezzen az adott kolléga a munkaköréhez előírt szakképesítés-ráépüléssel. Amennyiben ezzel nem rendelkezik a büntetés-végrehajtási szerv köteles a munkakörbe helyezést követő első szakirányú szakképzés-ráépüléses osztályba beiskolázni az adott munkatársat.

 

Képzési idők a szakképzés ráépülésekben:

 

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő: 16 hét, melyből 5 x 1 hét BVOTRK 11 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő: 16 hét, melyből 5 x 1 hét BVOTRK 11 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő: 13 hét, melyből 4 x 1 hét BVOTRK, 9 hét intézeti gyakorlat

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő: 13 hét, melyből 4 x 1 hét BVOTRK, 9 hét intézeti gyakorlat

 

A képzés során a BVOTRK-ban végrehajtásra kerülő elméleti gyakorlati képzés, illetve az intézeti gyakorlat idejének megoszlása a tanévhez kapcsolódó oktatási tervben kerül meghatározásra.

 

3.      Mi a teendő, ha egy kollégának biztonsági szakirányú végzettsége van és áthelyezésre kerül a gazdasági osztályra?

Annak a munkatársnak átképzésen kell részt vennie, mely képzés csak a szakmai, jelen esetben a gazdálkodási ismereteket tartalmazza, és e-learninges formában valósul meg a BVOTRK által megküldött tananyag alapján egy kötelező konzultáció útján (BVOTRK Telephely 2-n). A munkakörben történt változástól számított 3 hónapon belül a megküldött anyag és a felkészülési kérdések alapján a BVOTRK Telephely 2-n szóbeli vizsgát kell tenni a kollégának.

Ugyanez érvényes minden szakirány esetén, tehát ha valaki igazgatási, egészségügyi, vagy biztonsági területre kerül és nem ilyen irányú a középfokú rendészeti szakmai végzettsége, akkor a fentiek szerinti átképzőn kell részt vennie.

 

4.      Milyen képzésen kell részt vennie a középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottaknak?

A BVOTRK által megküldött tananyag alapján a kinevezéstől számított 2 hónapon belül a büntetés-végrehajtási szervnél – a 2016-ban kiadásra kerülő OP szakutasításban meghatározottak szerint – kell vizsgát tenniük.

 

5.      Mi a teendő, ha a közalkalmazottat átminősítik, és hivatásos állományba kerül tiszthelyettesként?

A tiszthelyettesi állományba kinevezett munkatársat a büntetés-végrehajtási szerv köteles a kinevezését követően induló első moduláris szakképzéses osztályba beiskolázni. A büntetés-végrehajtási szerv a jelentkezési lapon köteles megjelölni, hogy az érintett munkatársat a büntetés-végrehajtási őr, a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, vagy a büntetés-végrehajtási felügyelő képzésre iskolázza be.

 

6.      Milyen képzésen kell részt vennie a civil diplomával rendelkező főiskolai/egyetemi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak?

A középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottakkal azonos módon a kinevezéstől számított 2 hónapon belül a büntetés-végrehajtási szervnél – a 2016-ban kiadásra kerülő OP szakutasításban meghatározottak szerint – kell vizsgát tenniük.

A beosztás betöltésétől számított 2 éven belül büntetés-végrehajtási felsőfokú szakképesítést is meg kell szereznie, mely a rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szakirány) 2. moduljának – büntetés-végrehajtási szervező feladatai - eredményes teljesítését jelenti.

 

 

 

7.      Mi a teendő abban az esetben, ha a közalkalmazottat kinevezik tisztnek és civil diplomával rendelkezik?

A hivatásos állományú tisztek részére – kinevezéstől számított 2 éven belül – előírás a felsőfokú rendészeti szakképzettség, azaz a rendészeti szervező büntetés-végrehajtási szakirány teljesítése. Ebben az esetben, amennyiben a kolléga már a fentiek alapján a 2. büntetés-végrehajtási szervező modult eredményesen teljesítette, már csak a legközelebb induló rendészeti szervező képzés 1. modulját a rendvédelmi alapfeladatok modult kell eredményesen teljesítenie, majd egy komplex szakmai vizsgán részt vennie, melyet a BVOTRK koordinál.

 

8.      Milyen képzési kötelezettsége van annak a tiszthelyettesnek, aki civil diplomával rendelkezik, kinevezik tisztnek és főiskolai/egyetemi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatják?

Amennyiben teljesítette a szakképzés 1. rendvédelmi alapfeladatok modulját, akkor csak a 2. büntetés-végrehajtási szervező feladatai modult kell elvégezni a munkakör betöltésétől számított 2 éven belül és eredményesen teljesíteni, majd a komplex szakmai vizsgán kell részt vennie.

 

9.      Milyen nyomtatvány kitöltésével, milyen módon lehet jelentkezni képzésekre?

A http://bv.gov.hu/bvotrk-szakkepzesi-rendszerunk internetes felületen a kapcsolódó anyagok résznél található jelentkezési lap kitöltésével és az nBZjwguwu4QmM3b2t0YXRhc2kudWtAYnYuZ292Lmh1 e-mail címre megküldésével a képzés kezdése előtti hét szerda 16.00 óráig.