Az Oktatási Központ az Újhegyi Uszoda és a kőbányai bányató mellett található. A Kőbánya-Kispesti vasútállomás, és az M3 metró végállomástól könnyen megközelíthető a 201E, 202E, valamint a tó túlsó oldalán megálló 85 és 85E jelzésű BKK buszjáratokkal.

A büntetés-végrehajtási rendszer egyik alapértéke a személyi állomány, amely a rendszer hatékony működésének legfontosabb forrása és elengedhetetlen feltétele. A büntetés-végrehajtás állományába felvett új munkavállalóknak a szervezeti célokon túl, világosan kell ismerniük, hogy a célok elérésében milyen szerep hárul rájuk, és szerepükhöz milyen felelősség tartozik. Ennek érdekében biztosítani kell számukra a munkájuk végzéséhez szükséges tájékoztatást és képzést. A felkészítés alapozza meg a szolgálatellátás során megkívánt szakmai magabiztosságot, kezdeményező képességet, felelősségtudatot és ez támogatja a szervezethez való tartozás, kötődés kialakulását.

Mindezek az elvárások, képességek és készségek nem új keletű igényként fogalmazódnak meg a személyzettel szemben. A múlt század elejéről fellelt írásos dokumentumokból kitűnik, hogy már akkor kellő figyelmet fordítottak a személyzet képzésére.

A felnőttképzés követelményeinek megfelelő átalakítás és felszerelés után a Váci Tiszthelyettes-képző Iskola jogutódjaként kezdte meg szakmai munkáját az 1996. szeptember 4-én, a Magyar Köztársaság Igazságügy-minisztere által alapított új büntetés-végrehajtási intézmény, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja (a továbbiakban: Bv. OK).

A képzés feladata és célkitűzése a bv. szervek személyi állományának alap- és középfokú szakmai oktatása, továbbképzése, valamint az országos képzési jegyzékben szereplő bv. felügyelő, illetve főfelügyelői szakképesítés megszerzésére irányuló iskolarendszeren kívüli szakképesítés, illetve szakmai vizsgáztatás lebonyolítása.

Fentiek alapján az intézmény alapfeladata a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományába felvett személyek alap- és középfokú, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékével közösen a felsőfokú szaktanfolyam szervezése és végrehajtása. 

A büntetés-végrehajtási szervezet alap- és középfokú szintű képzési rendszere iskolarendszeren kívüli oktatási formában működik.

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.) BM rendelet 2015. január 1-jével történő hatályba lépését követően a rendészek kiegészítő képzését, vizsgáztatását is az intézmény látja el.

A feladat ellátásában az oktatás mellett kiemelkedő szerepet tölt be a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának elsőfokú pszichikai alkalmassági vizsgálata is.

A fentieken túl a szervezet írja ki és szervezi a büntetés-végrehajtási szervezet éves versenynaptárban meghatározott országos (sakk, kispályás labdarúgó, terepfutó, járőr, lő és judo) sportversenyeket.

A Bv. OK 2015. július 1-jétől tevékenységét a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szerves részeként látja el.