A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet öt fogvatartottja tett sikeres targoncavezetői vizsgát a Bonduelle Central Europe Kft. telephelyén.

A jogszabályi előírásoknak, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelően a Békés Megyei Bv. Intézet nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak foglalkoztatására. A falakon belüli szakmai munka a „foglalkoztatás” fogalmát a szó legtágabb értelmében igyekszik kiaknázni. Vagyis a fogvatartottak költségvetési munkáltatás mellett termelői munkában, tréningeken, oktatásban is részt vesznek. Az utóbbi hónapok statisztikáit nézve intézetünk a teljeskörű foglalkoztatás terén kiemelkedően teljesít, ami a folyamatos szakmai munka eredménye.

Fontos a fogvatartottak foglalkoztatása! - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

Az intézetben dolgozó szakemberek munkájának gyümölcse a Bonduelle Central Europe Kft-vel gazdasági kapcsolat kialakítása, ami mintegy fél éves előkészületet vett igénybe.

 Méhész András igazgató - Fotó: Békés Megyei Bv. IntézetMéhész András, igazgató: "A gyulai bv. intézet megkeresése igen komoly kényszerhelyzetből adódott. Főként szezonmunkára keresünk munkavállalókat, ennek ellenére is munka-erőhiánnyal küzdünk. Így jött a gondolat, hogy a fogvatartottak foglalkoztatásával ez a munkaerőhiány részben áthidalható."

A bv. intézet és a munkaadó közös együttműködését, valamint a felsővezetők jóváhagyását követően hét fogvatartott állhatott a palettázó szalagok mellé. A főként konzervek címkézését, csomagolását végző „új munkavállalók” gyorsan beletanultak a francia tulajdonú cég munkamoráljába, amelyet a nyugati precizitás, teljesítményorientáltság jellemez. A munkavégzést megkezdése után igen korán bebizonyosodott mindkét fél számára a fogvatartottak munkáltatásának eredményessége, így a partnerek további szintre kívánták emelni az együttműködést. 

Egyeztetések és statisztikai értékelések – ami egy profitra épülő vállalkozásnál elengedhetetlen – alátámasztották a fejlődés lehetőségét. A kft. vezetése tovább kívánt lépni a fogvatartotti foglalkoztatásban és öt önként jelentkezőnek OKJ-s targoncavezetői képzés lehetőségét kínálta térítésmentesen. 

Az öt önként jelentkező - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

B. Zoltán, az egyik jelentkező fogvatartott: "Már a civil életben is többször szerettem volna elvégezni ezt a tanfolyamot, de mindig közbe jött valami. A lehetőség számomra nagyon megbecsülendő, hisz egy szakmát sajátíthatok el. Szabadulásom után pedig gyorsan elhelyezkedhetek és a társadalom jogkövető, keresőképes állampolgára lehetek."

Gyakorlati vizsga - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

A kéthónapos tanfolyamon részt vevő fogvatartottak a civil munkavállalókkal együtt vizsgáztak 2017. szeptember 15-én elméletből és gyakorlatból.

Elméleti vizsga - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet


Méhész András, igazgató: "Cégünk nem titkolt célja, amennyiben a civil munka-erőpiacról nem tudjuk feltölteni a dolgozói állományt, szívesen foglalkoztatnánk majd a Békésre tervezett börtön fogvatartottjait."Bizonyítvány osztás - Fotó: Békés Megyei Bv. IntézetHafenscher Csaba Zoltán bv ezredes, intézetparancsnok, Vlcskó Pál vizsgabizotsági elnök - Fotó: Békés Megyei Bv. Intézet

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes, intézetparancsnok a vizsgát követő bizonyítványok kiosztásakor elmondta, hogy a megszerzett dokumentum pontosan olyan, mint amilyet a velük együtt sikeres vizsgát tett civilek is kapnak. Tehát nem tartalmazza azt, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben töltött idejük alatt szerezték meg képzettségüket. Továbbbá kiemelte, hogy a képzés teljes mértékben a büntetés-végrehajtási intézettől függetlenül került megszervezésre.

Az oktató cég képviselője kiemelte, hogy a bizonyítványokkal nem csak Magyarországon érvényesülhetnek a képzést elvégzők, hanem biztosított az okmányok nemzetközivé tétele is.

A jövőben ilyen és ehhez hasonló tevékenységek további szervezésével biztosíthatjuk a fogvatartottak szabadulás utáni társadalomba történő visszailleszkedését, vagyis a REINTEGRÁCIÓT.