A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

 • A törvényekben meghatározott módon végrehajtja az előzetes letartóztatottak, az elzárásra beutaltak és az elitéltek befogadását, fogvatartását, szabadítását.
 • Fenntartja az intézet biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást.
 • Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
 • Megszervezi a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak munkáltatását.
 •  Érvényesíti és alkalmazza az enyhébb végrehajtási szabályok jogintézményével kapcsolatos fogvatartotti jogokat és kötelezettségeket, szervezi foglalkoztatásukat.
 • Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
 • Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, képzését, anyagi, pénzügyi ellátását.
 • Végzi az intézet munkaerővel és személyi juttatásokkal történő gazdálkodását.
 • Végrehajtja a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokat, továbbá a kapcsolódó képzéseket.
 • Intézi a személyzet fegyelmi ügyeit.
 • Szervezi a személyzet gyógyító-megelőző ellátását.
 • Ellátja az energetikai, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat.
 • Biztosítja az intézet működtetéséhez szükséges számítástechnikai eszközöket, végrehajtja a számítógépes nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat.
 • Eleget tesz a költségvetési ellenőrzésre, valamint az intézet gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési és ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének.