Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2016. október 26-án, kiemelkedő szakmai és oktatói munkája elismeréseként címzetes egyetemi docensi címet adományozott Dr. Estók József ny. bv. dandártábornok részére.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a címzetes egyetemi docensi cím odaítélésével ismerte el Dr. Estók József ny. bv. dandártábornok kiemelkedő szakmai és oktatói munkásságát.

Fotó: NKE

Tábornok Úrnak jelentős szerepe van a büntetés-végrehajtási szakma és hivatás elismertetésében, a más fegyveres szervekkel való együttműködés elmélyítésében. A büntetés-végrehajtás területén végzett kutatási eredményei és azok beemelése az oktatásba, a Rendészettudományi Karon folyó képzések színvonalának folyamatos növelése érdekében nélkülözhetetlenek.

Fotó: BvOP