Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését célzó projekt

A Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen indította el a 4,2 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2020 nyaráig tartó projektet a konvergencia régiókban. A büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló program célja az elítéltek és az előzetesen fogvatartottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése, ezen keresztül az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése.
____________________________________________________________

A „Fogvatartottak reintegrációja” című projektben elsősorban azon fogvatartottak vehetnek részt, akik 5 éven belül szabadulnak, tehát a közeljövőben szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A program teljes ideje alatt ez a fogvatartottak több mint egynegyedének, azaz 4600 főnek a bevonását jelenti, akik közül 1800 fogvatartott vehet részt kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, 1100 fő pedig piacképes szakmát tanulhat. Emellett 1000 hozzátartozó számára is biztosítunk humánszolgáltatásokat, elősegítve munkaerőpiaci esélyeinek javítását és a szabadult családba történő visszafogadását.

A projekt célkitűzései között szerepel, hogy a fogvatartottak támogatással már a szabadulásukat megelőzően felkészüljenek a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedésre. Az intézetekben dolgozó 89 projektmunkatárs a fogvatartottakkal felméri azokat a szolgáltatási igényeket, amik szükségesek a szabadulás utáni sikeres beilleszkedéshez, ez az alapja az egyéni fejlesztési terveknek. Ennek köszönhetően a programban részt vevők a számukra szükséges, és a szabadulásra felkészüléshez hasznos szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A szabadulás utáni beilleszkedést segíti elő a családi kapcsolatok megerősítése és a gyermekbarát látogatóhelyiségek kialakítása is, valamint, hogy a helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon keresztül a fogvatartottak felelősségvállalása és a közösségi értékek iránti elköteleződése is erősödik.

A „TEtt-Program” projekt közel 10 éve támogatja a fogvatartottak szabadulásra való felkészítését. A korábbi tapasztalatokra alapozva a jelenlegi projekt nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a személyre szabott fejlesztésekre, a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonására, illetve a helyi közösségekkel, beleértve az elhelyezkedést segítő szervezetekkel való szorosabb együttműködésre. A program a büntetés-végrehatási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködve, azt kiegészítve valósul meg.

A Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósul meg a fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedését segítő reintegrációs program.

Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.tettprogram.hu oldalon olvashatnak.