Intézetünk a megyében egyedülállóan hajtja végre a szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben közel 200 fogvatartott tölti szabadságvesztés büntetését, vagy előzetes letartóztatását. Intézetünk szeretné, hogy az ítélet letöltése mellett a fogvatartottakat felelősségvállalásra ösztönözze, és szabadulásuk követően hasznos állampolgárai legyenek a társadalomnak. Intézetünk pályázati források bevonásával folyamatosan keresi a lehetőséget a fogvatartottak reintegrációjának elősegítésére. A szabadságvesztés büntetésüket töltő elítéltek többsége a társadalom hátrányos rétegéből kerül ki, ezen belül dominál a roma kisebbség. A fogvatartottak jelentős része alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, akik a büntetésük kezdete előtt is kiszorultak a munkaerő-piacról. A napjainkban jelenlevő munkanélküliség legfőképp a romákat érinti tömegesen, nekik jelenti az egyik legnagyobb nehézséget az új-, piaci munkaviszonyokhoz való alkalmazkodás. Az általános iskola elvégzése ma már szinte semmilyen munkaerő-piaci értékkel nem rendelkezik. Iskolai végzettség, szakképzettség hiányában a roma népesség számára lehetetlenné válik a társadalmi érvényesülés. A munkanélküliség a fogvatartottak esetében hatványozottan jelentkezik szabadulásukat követően a büntetett előéletre, a kiesett időre és a szakmanélküliségre tekintettel. Az iskolai végzettség emelésével a munkavállalási hajlandóság is növekedik, ezzel csökkenhet a "megélhetési" bűnözés, nagyobb esély van a szabadulás utáni re-integrációra. A fogvatartottak többsége szakképzetlen, aluliskolázott, magas a nyolc általánost, vagy az annál kevesebbet végzettek aránya.
 A helyi önkormányzattal együttműködve az Intézet az elmúlt években is igyekezett „kinyílni” a település felé, megismertetni a civil világgal a büntetés-végrehajtási intézet életét és az itt folyó szakmai munkát, ezzel elősegíteni a bűn elkövetésének, ismétlésének megakadályozását. 2008-ban ezzel a céllal több mint 400 látogatót fogadtunk „Nyitott kapuk” elnevezésű programunk keretében.

Fotó: Heves megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

„Börtön a városért” program:

A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó kemény és áldozatos munkát sokan csak a médiából érkező információk alapján ítélik meg, pedig meggyőződésünk, hogy a börtönök falain belül folyó munka több figyelmet érdemel. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet folyamatosan kereste a lehetőséget arra, hogyan tudná Eger város polgárai számára is megmutatni, hogy szerves része az egri közéletnek, közösségnek. Olyan kezdeményezéssel szerettünk volna előállni, melyből mindenki profitálhat: az intézet megmutathatja, hogy az elhivatott büntetés-végrehajtási munkával társadalmi értéket teremthetünk, a fogvatartottak lehetőséget kaphatnak arra, hogy bizonyíthassák azt, hogy hasznos tagjaivá válhatnak a társadalomnak, Eger városa pedig tisztább, élhetőbb közterületekkel gazdagodik.
Meglátásunk szerint a fenti célokat egyszerre képviseli a közterületen elvégzett hulladékgyűjtés és parkgondozás, akciónk egyben példát mutathat egy szélesebb körű, környezettudatos társadalmi összefogáshoz. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet által 2008-ban életre hívott kezdeményezést elismerés övezi városszerte. Az eltelt 6 évben az elítélt nők felszámoltak illegális szemétlerakót, takarítottak az Érsek-kertben, a Szépasszony-völgyben, a Petőfi téren, az Eszterházy téren és a téli hó eltakarítási munkálatokból is kivették a részüket. A program keretén belül a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartotti állományából 20 fő női elítélttel Eger Város Polgármesteri Hivatalával együttműködve szeméthulladék gyűjtése és parkgondozási feladatok ellátása történik közterületen, az intézet lehetőségei szerint 1-3 havi rendszerességgel.
 Az intézet biztosítja a fogvatartottak őrzését valamint a fogvatartottak szállításához szükséges eszközt.
 Eger Város biztosítja a szakmai instrukciókat, a takarításhoz szükséges eszközöket, valamint az egyéb munkavédelmi felszereléseket.
A fogvatartottak a munkát egyéni felajánlás alapján ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végzik.
A program időközben kibővült az Országos Bűnmegelőzési Bizottság „Visszailleszkedés új eséllyel” elnevezésű pályázatával, így a takarítást parkgondozói képzéssel, közterületek parkosításával és játszótér felújítással is ki lehetett bővíteni.
 A programba önként bekapcsolódó női elítéltek 2009 áprilisában vizsgáztak a parkgondozói képzésen, illetve elvégezték a pályázati forrásból megvalósuló parkosítási feladatokat is, melynek keretében több mint 1000 virágpalántát, cserjét, facsemetét és örökzöldet ültetnek, ültetünk Eger közterületein.
A pályázatba sikerült bevonni férfi fogvatartottakat is, akik elvégezték egy egri játszótér teljes felújítását, illetve közreműködtek további 3 játszótér megszépítésében.

A program célja:

 • hozzájárulás Eger Város köztisztaságának fejlesztéséhez,
 • a fogvatartotti reszocializáció támogatása, a fogvatartottak önértékelésének fejlesztése, környezettudatos szemlélet kialakítása, 
 • a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet közönségkapcsolatainak erősítése.         

Fotó: Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

„Börtön a városért” - számokban:

A program szervezését 2008. februárjában kezdtük, akkor még magunk sem tudtuk, hogy mire jutunk vele. Inkább csak a feladatot és kockázatokat láttuk. Az ötlet megvalósítása a kezdetektől teljeskörű támogatást kapott. Mind a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, mind Eger Megyei Jogú Város vezetése, mind pedig a fogvatartottak felsorakoztak a kezdeményezés mögé. Elsőként Eger szélén az Eged-hegy tövében számoltunk fel egy illegális szemétlerakót és végeztük el a Kék-túra útvonal egy részének a takarítását. Aztán az Érsek-kert, a Szépasszony-völgy, az Eszterházy-tér, és a Petőfi-tér következett…
A programban a fogvatartottak részvétele mindvégig önkéntesen történt, problémát inkább az jelentett, hogy leszűkítsük a jelentkezők körét, mivel az előzetes felmérések szerint mind a férfi, mind pedig a női elítéltek körében 90% fölött volt a jelentkezők aránya.
 A Büntetés-végrehajtási Intézet folyamatosan vállalta a fogvatartottak szállítását és biztonságos őrzését, a Városgondozás Kft. pedig a lebonyolítás logisztikai feladatait szervezte.

Helyszínek

 • Eged-hegy
 • Szépasszony-völgy
 • Érsek-kert
 • Petőfi-tér
 • Líceum/Bazilika
 • Hell Miksa utcai játszótér 
 • Városi stadion
 • Hatvani kapu-tér
 • Hősök temetője
 • Mátyás király úti lakótelep
 • Egri vár

Statisztikák

 • 60 alkalom
 • közel 6000 munkaóra Egerért
 • 80 résztvevő fogvatartott
 • 50 biztosítási feladatokban résztvevő büntetés-végrehajtási szakember
 • közel 70.000 kg hulladék összegyűjtése
 • 35000 tő virág elültetése
 • 12 m3 gyöngykavics megvásárlása és kihelyezése
 • 5 megszépült játszótér
 • 80 db díszfa, örökzöld és cserje megvásárlása és elültetése
 • 20 db OKJ-s szakképesítés = 20 elítélt nagyobb esélyekkel (4.64-es vizsgaátlag!)
 • 1 tisztább, szebb és élhetőbb város